Interne of externe coaching?

(professionele coach zakelijk) Coaching wordt steeds meer ingezet op de werkvloer, dat gebeurt intern, maar ook extern. Maar wat is nou eigenlijk het verschil van beide en wanneer kan je wat het beste inzetten? Hieronder een overzicht van beide. Daarnaast kan je onderaan via de link een tabel met voor- en nadelen bekijken.

Interne coaching

(professionele coach zakelijk) Een interne coach is vaak een leidinggevende of senior professional en werkt slechts een gedeelte van zijn tijd als interne coach. Interne coaches zijn dus werknemers die naast hun reguliere baan collega’s coachen. Dit zijn meestal collega’s van andere afdelingen of bedrijfsonderdelen, zodat er geen hiërarchische relatie is. We bespreken hier de expliciete voordelen van interne coaching. Allereerst is het voor werknemers laagdrempelig doordat de coaches meestal makkelijk beschikbaar zijn, het dichtbij en gratis is, en ze de situatie in de organisatie goed kunnen inschatten.

Interne coaches zijn bekend met de organisatie en de organisatiecultuur, het werkgebied en kennen de onderlinge verhoudingen goed. Daardoor kunnen ze beter inschatten wat realistische mogelijkheden zijn voor de coachee. Ook draagt interne coaching bij aan de professionaliteit van de organisatie: je ziet vaak dat het zelfoplossend vermogen van de organisatie groter wordt. Ook draagt interne coaching bij aan het ontwikkelen van een coachingscultuur in de organisatie doordat het vaak collega’s zijn die elkaar gaan coachen. (professionele coach zakelijk)

In veel organisaties neemt de behoefte aan coaching toe en zijn er steeds meer werknemers die het leuk vinden om te coachen. Het is bijna logisch om coaching dan intern te organiseren. Het is wel belangrijk dat organisaties de juiste interne coaches selecteren. Voorwaarde is dat zij erachter staan om met iemand uit de organisatie aan de slag te gaan. Dat ze de interne coachrol goed begrijpen en zich committeren aan de coachee en aan de coachvraag; interne coaching is dus niet vrijblijvend. (professionele coach zakelijk)

Ook is het van belang dat de interne coach oppast voor belangenverstrengeling. Want doordat hij onderdeel is van de organisatie is het meestal moeilijk voor hem om de eigen opvattingen, belangen en ideeën uit te schakelen. Hij heeft vaak voorkennis over personen en de organisatiecultuur, waardoor hij niet neutraal in het traject kan staan of met een frisse blik naar de coachdoelen van de coachee kan kijken. Zodra een interne coach voorziet dat dit een belemmerende factor is of kan worden, is het van belang dat hij dit bespreekbaar maakt met de coachee en dat ze besluiten of ze doorgaan of stoppen met het coachingstraject. (professionele coach zakelijk)

Meestal selecteert iemand van de hr-afdeling werknemers van wie zij denken dat ze goed zijn in het begeleiden van collega’s. Naast de juiste motivatie en coachattitude is het ook van belang dat deze persoon beschikt over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring om te coachen. Uiteraard is alles wat besproken wordt vertrouwelijk en wordt er niets gedeeld met derden. De interne coachrol vraagt extra alertheid op dit ethische aspect, omdat de interne coach en opdrachtgever of de hiërarchisch leidinggevende van de coachee elkaar vaker onverwacht in het gebouw kunnen tegenkomen en contact over het coachingstraject binnen handbereik ligt. (professionele coach zakelijk)

Externe coaching

Onder externe coaching verstaan we alle coachingstrajecten die worden begeleid door een coach buiten de organisatie. Externe coaches hebben een breder perspectief, omdat ze vaak te maken hebben met coachees uit diverse organisaties met verschillende soorten functies. Ze hebben een frisse blik op de organisatiecontext van de coachee en gebruiken dit bij de coaching. Ook zijn de meeste externe coaches goed geschoold als coach, hebben ze veel ervaring en houden ze hun vak bij. Externe coaches zijn rechtstreeks in te schakelen, via hr of via een extern bureau dat de externe coaching voor (een gedeelte van) de hele organisatie levert. (professionele coach zakelijk)

Interne of externe coach?

Afhankelijk van de coachvraag en de positie van de coachee wordt een interne of externe coach benaderd. Bij eenvoudige of praktische coachvragen valt de keuze vaker op interne coaches. Externe coaching wordt meestal ingeschakeld voor de hogere functies in de organisatie en voor het coachen op diepere persoonlijke thema’s. Bij spanningsklachten of dreigende burn-out wordt altijd een externe coach ingeschakeld, of wordt er in overleg met hr eerst doorverwezen naar de bedrijfsarts. Vooral bij een dreigende burn-out is het van belang om eerst uit te zoeken of de werknemer beter af is met therapie dan met coaching. Ook is het gebruikelijk een externe coach te raadplegen als de coachee zich wil oriënteren op ander werk. (professionele coach zakelijk)

Download hier de tabel met voor- en nadelen van interne en externe coaching

Professionele coach zakelijk

Speelt coaching een belangrijke rol binnen jouw organisatie en wil je weten wat een externe coach voor jou kan betekenen? Kijk dan eens rond op onze website of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. We komen graag langs!

Bron: Coaching werkt!

Meer berichten lezen? Kijk dan hier.

CoachPraktijk Twente is NOLOC erkend. (professionele coach zakelijk)

professionele coach zakelijk