Trainingen

Je wilt vooruit met je team. Aan de slag met enthousiaste, gemotiveerde mensen die gebruik maken van hun talenten. Een team dat zich samen verantwoordelijk voelt en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen op dat vlak waar hun talent ligt is een sterk team. Dat is fijn voor het team, de medewerker, en voor het bedrijf. Een teamtraining draagt bij aan een goede samenwerking, teambuilding en onderling vertrouwen.

Je kunt bij CoachPraktijk Twente terecht voor een goede teamtraining, gericht op samenwerking, communicatie en persoonlijke effectiviteit. Daarnaast dragen we zorg voor de implementatie van talentmanagement. Hiervoor maken we gebruik van de TMA Methode. Naast gerichte trainingen biedt CoachPrakijk Twente ook effectieve en praktische workshops aan.

DISC teamtraining

Wat is DISC?

De DISC® Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse kenmerken meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht en antwoord op deze vragen.

De DISC teamtraining geeft inzicht in waarom we doen zoals we doen.

Wat gaan we doen?

De DISC teamtraining is voor teams die beter willen communiceren en samenwerken. De DISC teamtraining bestaat uit:

 • Een eendaagse training gegeven door een professionele coach.
 • Een persoonlijke stijl (DISC) profiel voor ieder teamlid.
 • Een DISC grid van het gehele team.
 • Locatie: in-company of extern.
 • Een teambuilding of een training van meerdere dagen zijn mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Communicatie training

Goede communicatie & samenwerking

Goede communicatie is essentieel in het werk en leven. We communiceren de hele dag, bewust en onbewust. Soms verloopt de communicatie soepel, maar het gebeurt ook regelmatig dat communicatie moeizaam is of zelfs voor problemen zorgt. Dat is vervelend, voor de betrokkenen, maar ook voor de organisatie. Die is immers gebaat is bij goede communicatie en samenwerking. Een communicatie teamtraining geeft inzicht in communicatie en gedragsstijlen van medewerkers, de communicatie wordt verbeterd en daarmee ook de onderlinge samenwerking.

Wat gaan we doen?

 • Medewerkers leren elkaar en elkaars communicatie beter kennen
 • De training staat bol van praktische oefeningen die direct toepasbaar zijn

Resultaat

 • Effectiever communiceren door meer kennis van communicatiestijlen
 • Meer respect en acceptatie voor elkaar binnen het team of de organisatie
 • Effectievere en meer verbindende communicatie in het team
 • De eigen communicatie en omgang met collega’s verbetert

Coachend leiderschap

Coachend leidinggeven

Een goede coachende leidinggevende zorgt ervoor dat medewerkers hun talenten benutten en ontwikkelen: dat de medewerkers het beste uit zichzelf halen, dat ze hun taken optimaal en vol werkplezier uitvoeren en zelfstandig met hun functie om kunnen gaan. In plaats van opdrachten uitdelen en taken verdelen, ondersteunt deze leidinggevende medewerkers en het team bij hun ontwikkeling.
Wij bieden in de training coachend leiderschap een praktisch trainingsprogramma aan waarin een leidinggevende zijn leidinggevende vaardigheden leert in te zetten.

We vergroten de effecten van ons leiderschapsprogramma door individueel feedback te geven op het handelen van de leidinggevende in de praktijk. We bespreken in individuele coaching sessies hoe het geleerde in de praktijk gebracht wordt en waar nog ondersteuning nodig is.

Modules in de training

 • Wat is coachend leiderschap en wie ben jij als leider?
 • Duidelijkheid
 • Leiderschapscommunicatie
 • Lastige situaties
 • Oog voor talent

Persoonlijke effectiviteit

Effectiever in werk en leven

Van leidinggevenden en professionals wordt steeds verwacht dat zij effectief en daadkrachtig optreden binnen veranderende organisaties.

Medewerkers doen wat binnen hun mogelijkheden ligt, maar merken soms dat dat niet genoeg is. Er kan meer rendement gehaald worden uit contacten binnen het netwerk, klanten en collega’s. En gezien de vaart waarin de ontwikkelingen gaan, is dat urgenter dan ooit. Hoog tijd dus om de persoonlijke effectiviteit van je team te vergroten.

Wat houdt de teamtraining in?

Persoonlijke effectiviteit richt zich op het vergroten van de persoonlijke kracht en kwaliteiten van medewerkers in een team of organisatie. Wat is het resultaat?

 • Medewerkers worden effectiever op de werkvloer door het ontwikkelen van zelfsturing, flexibiliteit en daadkracht
 • Stimulans om eigen regie te nemen om van toegevoegde waarde te zijn binnen het team en de organisatie
 • Er ontstaat inzicht in persoonlijke drijfveren en talenten, van de medewerkers zelf en van het team

Talentmanagement

TMA Methode

De TMA Methode is een uitstekende en effectieve methodiek om vorm te geven aan talent- en competentiemanagement in de organisatie. De volgende stappen worden gezet om talentmanagement in de organisatie te integreren:

 1. In kaart brengen van gewenste resultaten binnen de functies naar aanleiding van de organisatiestrategie
 2. Opstellen functieprofielen en hier gewenst gedrag en talenten aan koppelen om resultaten te behalen
 3. Bepalen van huidige competenties, voorkeursgedrag en talenten van medewerkers ondersteund door online TMA instrumenten
 4. Talentgericht competentiemanagement: De match en het bespreekbaar maken van de mismatch tussen gewenste gedrag in functies en het voorkeursgedrag en talenten van medewerkers
 5. Trainen van uw (HR)managers in gebruik online instrumenten voor talentgericht competentiemanagement
 6. Eventueel creëren open aanspreekcultuur om de effectiviteit van de TMA te vergroten

Meer informatie over de teamtraining?

Wil je aan de slag met talent in jouw organisatie en hoor je graag wat CoachPraktijk twente voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op. We komen graag langs om te vertellen wat we voor jou en je team kunnen betekenen.

De coaches van CoachPraktijk Twente zijn door NOLOC gecertificeerd tot Register Loopbaan professional. Daarnaast zijn we als trainer CRKBO geregistreerd.

teamtraining