Assessments, analyses en testen

Assessment, testen, analyse, loopbaan coach, AlmeloCoachPraktijk Twente maakt gebruik van verschillende testen en methodieken om coachtrajecten en assessments te ondersteunen en optimaliseren. Welke test of analyse je het beste kunt inzetten is afhankelijk van je vraag en coachtraject.

Een assessment, analyse of test is meestal een onderdeel van een coachtraject. Het is echter ook mogelijk een analyse of test af te nemen in combinatie met 1 coachsessie waarin de uitslag wordt besproken.

Kijk hier voor de mogelijkheden bij CoachPraktijk Twente:

Assessment, analyse en drijverentesten

Onderstaanden methoden zijn inzetbaar voor zowel loopbaancoaching als personal coaching op andere gebieden.

Loopbaanassessment: Het doel van assessments is het inschatten van jouw kwaliteiten, drijfveren en talenten zijn. Wat zijn je sterke en zwakke punten? Waar moet je nog aan werken, en welke talenten kun je gebruiken in je loopbaan? Wat zijn je interesses en welke baan zou het beste bij je passen? Werkgevers kunnen een assessment doen om inzicht te verkrijgen in het talent binnen een organisatie, om zo werknemers beter te begeleiden in hun loopbaan. Ook wordt een assessment wel eens gebruikt als onderdeel van een outplacement traject. Lees meer

TMA Methode: De TMA Methode is een uitstekende analyse om in te zetten wanneer je wilt ontdekken wat je drijfveren en talenten zijn. De methode laat op duidelijke wijze zien welke competenties jou op het lijf zijn geschreven, maar ook voor welke competenties juist minder aanleg aanwezig is. De TMA Methode kan ingezet worden voor personal coaching, maar biedt ook een heel goede basis voor loopbaancoaching of een assessment. Lees meer

Golden Personality Type Profiler: Het Golden Persoonlijkheidsmodel is gebaseerd op vier kerndimensies van persoonlijkheid. Persoonlijkheid is de essentie van wie je bent als uniek individu. Je persoonlijkheid komt tot uiting in wat je zegt, wat je van jezelf vindt, in je manier van handelen en in de manier waarop je je leven leidt. Hoe groter je kennis van je eigen persoonlijkheidskenmerken, hoe meer inzicht je krijgt in je handelingen, gevoelens en relaties met anderen. Lees meer

Loopbaanscan: De loopbaanscan is een zeer compleet aanbod van testen voor loopbaanonderzoek. Na deze scan weet je goed wat jouw drijfveren zijn, wat jouw werkwaarden zijn, waar je aanleg voor hebt en wat je wilt en belangrijk vindt. Lees meer

Enneagram kleurentest: Ben je benieuwd naar je drijfveren? Dan is de Enneagram Kleurentest de juiste keuze. Deze test geeft, aan de hand van een aantal stellingen, een beeld van essentiële drijfveren die bepalend zijn voor iemands gedrag en persoonlijkheidstype; een individueel drijfverenprofiel. Een dergelijk inzicht kan zelfinzicht verdiepen en ondersteunen bij het maken van keuzes en het bepalen van doelen. Lees meer

DISC: De DISC Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse kenmerken meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen. DISC meet door middel van een assessment diverse aspecten. Dit resulteert in vier hoofdstijlen:

D Hoe je omgaat met problemen en uitdagingen.
I Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt.
S Hoe je omgaat met veranderingen in uw omgeving.
C Hoe je omgaat met regels, details en procedures.

In ieder mens zien we in meer of mindere mate de vier basisstijlen terug. Vaak hanteren we in verschillende contexten verschillende stijlen. Lees meer

Loopbaantesten

Loopbaanscan: Dit is een uitgebreid onderzoek dat inzicht geeft in jouw drijfveren, werkwaarden, werkomgeving, jouw interesse in sectoren en taken en mogelijke beroepen die bij je passen. Deze scan maak online thuis, waarna deze wordt besproken in een sessie met je coach.

Beroepskeuzetest: Deze test helpt bij het zoeken naar passend werk op MBO, HBO en WO niveau op basis van persoonlijkheid.

Capaciteitentest: Met een capaciteitentest stel je vast of iemand voor de beoogde functie of opleiding over het juiste werk- en denkniveau beschikt. Het testresultaat geeft inzicht in de algemene cognitieve capaciteiten. Cognitieve capaciteiten houden verband met het gemak waarmee iemand zich naar verwachting nieuwe informatie kan eigen maken en toepassen. Daarnaast bepalen cognitieve capaciteiten hoe snel en gemakkelijk iemand op het gemeten niveau problemen analyseert en oplost, overzicht krijgt en verbanden legt, maar ook hoe je tot een oordeel komt en beslissingen neemt. Deze test is vaak onderdeel van assessments.

Interesse werksoorten en werkgebieden: Met deze test krijg je een duidelijk beeld van de werkgebieden en soorten die jij interessant vindt. Zo heb je een mooie basis vanwaaruit je verder kunt gaan zoeken.

Loopbaanankers (Schein): De meeste mensen volgen een opleiding, vinden een baan, doen allerlei cursussen en veranderen van baan zonder dat ze systematisch kijken naar hun drijfveren. Hierdoor komt het regelmatig voor dat mensen, ondanks hun opleiding en ervaring, toch niet gelukkig zijn in hun werk. Schein noemt deze drijfveren carrièreankers. Carrièreankers zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur en waarden. Ben je bijvoorbeeld meer geïnteresseerd in individuele vrijheid of ga je meer voor macht en status? Schein onderscheidt negen carrièreankers; rijkdom, normen en waarden, creativiteit, onafhankelijkheid, zekerheid, macht, ergens goed in zijn, sociale contacten en status. Via deze test, die is gebaseerd op de theorie van carrièreankers volgens Schein en is ontwikkeld voor de Nederlandse markt, kan je bepalen wat je drijfveren zijn.

Werkstijltest: Deze test geeft inzicht in je persoonlijkheid en werkstijl op basis van de Big Five theorie. Deze test geeft een goed inzicht in jouw ideale manier van werken. Er worden vijf hoofdkenmerken gemeten: emotioneel onbekommerd, extravertheid, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid. Deze vijf kenmerken meten de volle breedte van iemands persoonlijkheid. Al deze factoren hebben in meer of mindere mate invloed op onze werkstijl. Iemands werkstijl zegt wat over houding en gedrag ten opzichte van collega’s, klanten, werktaken en organisatie.

CoachPraktijk Twente is gecertificeerd door TMA als TMA professional en door DISC factor als DISC trainer