Training coachend leiderschap

Een goede coachende leidinggevende zorgt ervoor dat medewerkers hun talenten benutten en ontwikkelen: dat de medewerkers het beste uit zichzelf halen, dat ze hun taken optimaal en vol werkplezier uitvoeren en zelfstandig met hun functie om kunnen gaan. In plaats van opdrachten uitdelen en taken verdelen, ondersteunt deze leidinggevende medewerkers en het team bij hun ontwikkeling. Wij bieden in de training coachend leiderschap een praktisch trainingsprogramma aan waarin leidinggevende zijn leidinggevende vaardigheden leert in te zetten.

Trainingsprogramma

Afhankelijk van de vraag van de organisatie zetten wij de verschillende onderdelen uit ons programma in. We kunnen de dagdelen afzonderlijk van elkaar inplannen en de volgorde is vraag-afhankelijk.We vergroten de effecten van ons leiderschapsprogramma door individueel feedback te geven op het handelen van de leidinggevende in de praktijk. We bespreken in 3 individuele coaching sessies hoe het geleerde in de praktijk gebracht wordt en waar nog ondersteuning nodig is. Daarnaast bieden wij coaching on-the-job. In dat kader is het mogelijk dat we vergaderingen of teamsessies bijwonen om zo vanuit de praktijk handvatten te bieden.

  • Module Wat is coachend leiderschap en wie ben jij als leider?

Deze module van de training coachend leiderschap starten we door te kijken wie jij bent als persoon en als leider. Elke deelnemer maakt voor de start van de module een zogenaamde kleurentest. Deze test levert inzicht op in kwaliteiten, talenten en drijfveren. Vervolgens kijken we naar wat coachend leiderschap nou precies is en hoe je dit vormgeeft in je dagelijkse werk. We nemen een aantal vaardigheden onder de loep waarover een coachende leider moet beschikken en kijken welke talenten wenselijk zijn voor deze functie. Hoe kom je over als leidinggevende en hoe neem je verantwoordelijkheid?  We laten ervaren hoe je verschillende leiderschapsrollen bewust in kan zetten. Het is van belang dat een leidinggevende leert schakelen tussen leiderschapsstijlen zodat de aanpak afgestemd wordt op dat wat de medewerker nodig heeft. Verschillende situaties vragen om een verschillende manier van leidinggeven. Maar wanneer zet je wat in?

  • Module Duidelijkheid

Duidelijkheid zit hem niet alleen in letterlijke communicatie, maar ook in het uitdragen van missie, visie, kernwaarden en doelen. We werken met leidinggevenden (en bij voorkeur het MT) aan de missie, visie en kernwaarden. Het moet duidelijk zijn waar de organisatie naartoe wil, en hoe een ieder hieraan gaat bijdragen.

  • Module Leiderschapscommunicatie

Communicatie is van groot belang en speelt daarom een belangrijke rol in de training coachend leiderschap. We maken inzichtelijk waarom goede communicatie, waardoor een ieder je begrijpt,  zo essentieel is als leidinggevende. We leren hoe je  communiceert vanuit  verschillende leiderschapsrollen. We gaan aan de slag met basis leiderschapscommunicatie maar laten ook ervaren hoe je met emoties van medewerkers om kunt gaan.

  • Module Lastige situaties

Het wordt steeds een beetje uitdagender. In deze fase van de training coachend leiderschap gaan we namelijk aan het werk met lastige situaties zoals onderlinge conflicten, roddelen en klagen. Hoe ga je om met mensen die te laat komen, zich standaard op de maandag ziekmelden of  5 minuten voor einde werktijd al in de startblokken staan om weg te gaan terwijl het werk nog niet af is?  We bekijken waarom deze situaties zo ingewikkeld zijn en hoe je erop kan reageren. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers weer mee krijgt en gemotiveerd zijn?

  • Module Oog voor Talent

Als leidinggevende is het essentieel dat je oog hebt voor het talent in je team. Hoe zet je medewerkers in vanuit hun kracht en zorg je ervoor dat ze energie krijgen van datgene wat ze doen? Iedere medewerker vergt een andere aanpak. Hoe voer je als leidinggevende een plan-, voortgang-, en beoordelingsgesprek? Wat is hierin het goede gesprek? Hoe benut ik mijn talent en dat van mijn medewerkers maximaal? In de laatste module van de training coachend leiderschap staan deze vragen en andere onderwerpen van talentmanagement centraal.

Starten met de training coachend leiderschap

Wil je in jouw organisatie aan de slag met de training coachend leiderschap? Of heb je vragen over deze training? Neem dan gerust contact met ons op of maak een afspraak voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek. Dit kan bij ons, maar ook bij jou op locatie.

De coaches van CoachPraktijk Twente zijn door NOLOC gecertificeerd tot Register Loopbaan professional.

training coachend leiderschap