Verbindend communiceren, hoe doe je dat? Personal coaching Twente

Communicatie is overal. Communicatie heb je nodig om te overleven, om georganiseerd te krijgen dat je voedsel, water, lucht en aanraking krijgt, want zonder dat sterf je. Daarnaast heb je onder andere erkenning veiligheid, warmte en ondersteuning nodig om tot volle wasdom te komen. Maar hoe krijg je waar je behoefte aan hebt, of weet je eigenlijk wel waar je behoefte aan hebt en communiceer je dat ook? Communicatie is prachtig, maar kan ook lastig zijn. Zeker als zaken bijkomen die de communicatie bemoeilijken of voor miscommunicatie zorgen. (personal coaching Twente)

Verbindend communiceren (ofwel geweldloos communiceren) is een wijze van communiceren waarvoor Marshall Rosenberg een model heeft ontwikkeld. Rosenberg werd geinspireerd door Carl Rogers en door vredesdenkers als Mahatma Gandhi en Martin Luther King. Het dynamische communicatiemodel is gebaseerd op de elementen waarneming, gevoel, behoefte en verzoek. (personal coaching Twente)

De vier elementen van het gedachtegoed geweldloze communicatie zijn:

  1. Waarneming
  2. Gevoel
  3. Behoefte
  4. Verzoek

Toelichting op de elementen

Hier een korte toelichting op de vier fasen van een situatie waarin een conflict speelt, want dan ‘komt het erop aan’. Het voorbeeld is: Klaas zit in de kroeg, terwijl hij zijn vriendin Karin had beloofd dat hij om etenstijd thuis zou zijn. (personal coaching Twente)

De Waarneming = Feiten

Door feiten te (be)noemen schept men een gezamenlijke uitgangspositie voor het uiten van het ongenoegen. Als de ander de afspraak anders heeft beleefd of geïnterpreteerd, blijkt dat snel. Hierdoor kunnen misverstanden worden voorkomen. Belangrijk bij deze fase is dat men neutrale termen gebruikt, de feiten benoemt zoals die zich voordoen en niet zegt dat iemand slordig of onhandelbaar is. In dit voorbeeld spreekt Karin Klaas de volgende dag aan, zodra hij weer nuchter is en zij in een volwassen staat. Zij heeft een neutrale observatie, vrij van oordelen: “Gisteren kwam je na het eten thuis”. (Personal coaching Twente)

Gevoelens (personal coaching Twente)

Door gevoelens te benoemen maakt men duidelijk wat de feiten voor iemand betekenen. Onze gevoelens komen niet voort uit het gedrag van de ander maar uit de interpretatie die we maken over wat het gedrag van de ander betekent (“Hij vindt z’n vrienden blijkbaar belangrijker” of “Het kan hem niet schelen dat we een afspraak hebben”). Door dit onderscheid te maken tussen wat de ander doet en wat ons idee daarbij is, kan de ander ons makkelijker blijven horen. Karin zegt bijvoorbeeld: “Ik voel me teleurgesteld en geïrriteerd omdat ik ervan uit ging dat we samen zouden eten”. (Personal coaching Twente)

Behoeften

Door behoeften te uiten vertelt men waarom het belangrijk voor diegene is. Onze gevoelens zijn gelinkt aan onze (al dan niet vervulde) behoeften. Maar welke behoefte er achter een gevoel schuil gaat kan van moment tot moment en van persoon tot persoon verschillen. Als voor Karin geldt “Afspraak is afspraak” zit daar misschien een behoefte aan betrouwbaarheid of voorspelbaarheid of respect achter. Tegen Klaas kan ze dan zeggen: “Ik wil graag kunnen vertrouwen op afspraken.” Of: “Ik heb het nodig om helderheid te hebben over hoe de avond verloopt” Of: Het is voor mij belangrijk om respect te hebben voor elkaar en elkaars tijd”. Als haar frustratie voortkomt uit een behoefte aan gezelschap zegt ze: “Ik wil graag samen zijn en gezelligheid”. (Personal coaching Twente)

Verzoek

Door het uiten van een verzoek neemt men de verantwoording voor het vinden van een oplossing die tegemoetkomt aan jouw behoeften. Een verzoek is altijd een positief geformuleerd voorstel. De ander kan het overnemen, (deels) afwijzen of een tegenvoorstel doen dat beter aansluit bij zijn behoeften. In dat laatste geval kan men ervoor kiezen om akkoord te gaan of om te gaan onderhandelen. Door het doen van een concreet verzoek maakt men duidelijk wat voor diegene op dat moment belangrijk is. (personal coaching Twente)

“Zou je, zogauw je weet dat je niet op de afgesproken tijd kan komen, mij willen sms-en dat het niet doorgaat? Dan kan ik namelijk mijn eigen plan trekken zonder rekening met je te blijven houden.”

Of: “Zou je, als onze afspraak niet door kan gaan, een nieuw voorstel willen doen voor tijd met elkaar? Dan weet ik dat er iets in de planning staat en kan ik me daar alvast op verheugen.”

Het kan zijn dat hij de tijd is vergeten, of per ongeluk de hele afspraak niet in zijn agenda heeft gezet, dat hij pech had met zijn fiets of dat er een (nood)situatie was waardoor hij niet in staat was te laten weten dat hij later zou komen. Als Klaas hiervoor empathie ontvangt, is de kans groter dat hij Karins verzoek kan horen zonder in de verdediging te schieten. Het kan ook dat Klaas de afspraak anders heeft geïnterpreteerd en dat ze afspreken duidelijker te communiceren. (personal coaching Twente)

In ieder geval is de basis vertrouwen en oprechtheid in dit gesprek, waarbij beiden echt de waarheid uitspreken, echt de verbinding aangaan en als twee verantwoordelijke volwassenen met elkaar spreken, zodat de vertrouwensband kan worden

Goed leren communiceren leer je niet in een dag. Je leert het wel door te telkens weer bewust te zijn van jouw behoeften en gevoelens. Door te spreken vanuit jouzelf en met respect voor de ander lukt het om beter naar jezelf te luisteren en te voldoen aan jouw behoeften. (Personal coaching Twente)

Personal coaching Twente

Wil je aan de slag met communicatietechnieken, zelfvertrouwen, keuzes leren maken of loop je ergens anders tegenaan in je persoonlijke groei en ontwikkeling? Coaching is een uitstekende manier om met jezelf aan de slag te gaan. Het helpt je te ontwikkelen, zet je in je kracht en vergroot je zelfvertrouwen. Wil je meer weten over de mogelijkheden bij CoachPraktijk Twente? Kijk dan eens rond op de website of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. (personal coaching Twente)

Personal coaching Twente

Meer lezen? Lees hier over timemanagement tips!

Blijf ons volgen op Facebook!

Bron: wikipedia, Stop met aardig zijn