Timemanagement tips – personal coaching Overijssel

Kom je tijd te kort? Heb je stress omdat je het gevoel hebt altijd achter de feiten aan te lopen of heb je moeite met prioriteiten stellen? Hieronder een methode van personal coaching Overijssel om inzicht te krijgen in je activiteiten en taken, en te prioriteren.

Laat op alle activiteiten die je denkt te moeten uitvoeren eens de volgende twee eenvoudige vragen los:

  • Hoe belangrijk is deze activiteit? (En vooral: hoe belangrijk is het dat jij die activiteit uitvoert?) ‘Belangrijk’ is daarbij datgene dat direct gerelateerd is aan doelstellingen van je functie.
  • Hoe urgent (dringend) is het uitvoeren van deze activiteit? Heeft het spoed? (personal coaching Overijssel)

Je zult zien dat elke activiteit valt onder een van de volgende categorieën:

  1. belangrijke, dringende activiteiten
  2. belangrijke, niet-dringende activiteiten
  3. onbelangrijke, dringende activiteiten
  4. onbelangrijke, niet-dringende activiteiten(personal coaching Overijssel)

Personal coaching Almelo

Vervolgens ga je keuzes maken. Dat is al een stuk lastiger. Ideaal gezien zou je je alleen bezighouden met activiteiten die belangrijk en niet urgent zijn. Maar de activiteiten in het eerste kwadrant (urgent en belangrijk) roepen om je aandacht, en die kun je niet zomaar negeren. Terwijl je die activiteiten met voorrang uitvoert, kun je wel bedenken hoe je ze in de toekomst anders zou moeten managen. Tijd vind je door de activiteiten uit het derde en vierde kwadrant niet meer te doen. In beide gevallen hoort de activiteit niet bij jouw functie. Het zijn meestal anderen die deze onbelangrijke activiteiten bij jou neerleggen. Vaker nee zeggen, dus. (Personal coaching Overijssel.)

Moeite met nee zeggen?

Nee zeggen klinkt voor velen gemakkelijker dan het is. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zoals een lage eigenwaarde, faalangst, denken of invullen voor de ander, altijd klaar willen staan, etc. Kijk eens wat bij jou de oorzaak is en ga daarmee aan de slag. Kan je wel wat tips voor het vergroten van je zelfvertrouwen gebruiken? Kijk dan hier. (Personal coaching Almelo.)

Personal coaching Overijssel

Kan je wel wat hulp gebruiken bij het ontwikkelen van timemanagement, het vergroten van je zelfvertrouwen, keuzes leren maken of andere zaken waar je tegenaan loopt? Coaching biedt ondersteuning bij veel vragen en zaken waar je tegenaan loopt in het leven. Soms is het fijn om met een professionele gesprekspartner aan de slag te gaan met je persoonlijke ontwikkeling. Wil je meer weten? Kijk dan eens rond op de website of neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. (personal coaching Overijssel)

Personal coaching Overijssel

Meer berichten lezen? Kijk dan hier voor een bericht over emotioneel intelligente mensen! Liever informatie over de TMA methode? kijk dan hier

Blijf ons volgen op Instagram!