Welke branches spreken jou aan?

Een studiekeuze of loopbaan traject start altijd met inzichten over jezelf. Wanneer je jezelf goed leert kennen, begrijp je goed wat bij je past en waar je blij van wordt. Als je een goed beeld hebt gekregen is het goed om te onderzoeken wat daar bij past. Het is bijvoorbeeld interessant om te onderzoeken welke branches jou aanspreken. Hieronder een opdracht die je helpt in deze zoektocht. (hulp loopbaancoach)

Hieronder vind je verschillende interessegebieden. Bekijk ze aandachtig en ga dan aan de slag met de volgende opdrachten en vragen:

 • Vul de tabel in op de laatste pagina
 • Welke twee interesse gebieden spreken je aan?
 • Waarom spreken deze interessegebieden je aan?
 • Wat zou je in dit interessegebied willen doen?
 • Welke functies (mag je ook zelf bedenken) zou je willen uitoefenen in dit interessegebied?
 • Welke interessegebieden spreken je helemaal niet aan?

Doeners:

 • Techniek: je hebt een voorkeur voor het werken met machines, apparatuur en gereedschap. Vaak ben je praktisch bezig. Je vindt knutselen, repareren, monteren, bouwen, construeren en ontwerpen boeiend. Techneuten, scheepswerktuigkundigen, vliegtuigmonteurs, machinebankwerkers, timmerlieden of meubelmakers vinden deze sector interessant
 • Buitenwerk: je hebt een voorkeur voor het boerenbedrijf, het milieu, het beheren van natuurgebieden, het verzorgen van planten en dieren, nieuwe teelttechnieken toepassen. Biologen, dierenartsen, studenten aan de landbouwuniversiteit of andere vormen van agrarisch onderwijs vinden deze sector interessant.
 • Sport: als je hoog scoort in deze sector heb je niet alleen belangstelling om zelf actief een sport te beoefenen, maar ook om begeleidende en instruerende bezigheden uit te voeren en ten slotte ook om passief als toeschouwer of als klantenlezer geïnteresseerd te zijn in sport. Het gaat hier om sporttrainers, professionele sportbeoefenaars, gymnastiekleraren, fysiotherapeuten en KMA studenten. Zij scoren hoog op deze sector.
 • Avontuur: je belangstelling gaat in de richting van mondaine, eventueel risicovolle en spannende activiteiten. Lichamelijk bezig zijn wordt als prettig ervaren. Dit gaat vaak samen met beroepen waarvoor een uniform wordt gedragen: militairen, politie, bewakingspersoneel en brandweer. Maar ook beroepen als stuntman of circusartiest horen hierbij. Zij scoren hoog op deze sector (Hulp loopbaancoach)

Precieze mensen (hulp loopbaancoach)

 • Administratief werk: je belangstelling gaat uit naar het bijhouden van administratieve systemen, boekhoudsystemen, het opzetten van schema’s om gegevens (geautomatiseerd) te ordenen, te archiveren en te controleren. Dit gebeurt bijna altijd achter de ramen van instellingen en bedrijven. Boekhouders, accountants, belastingdeskundigen, computerprogrammeurs scoren hoog op dit onderdeel.
 • Cijferwerk: Je belangstelling gaat uit naar getallen en cijfers. Je bent nauwkeurig. De cijfers moeten worden bewerkt tot schema’s, grafieken en tabellen. Je werkt veel met de computer. Vaak moet je wiskundige formules toepassen. Studenten informatie, computerdeskundigen, wiskundigen, planologen, statistici halen hoge scores
 • Bestuurlijk: werken bij de overheid. Je wilt werken volgens formele regels en gedragscodes. Vaak heb je politieke interesses. Het gaat in deze sector om functies met wetten en regelgeving bij wethouders, rechters, bedrijfsjuristen, kamerleden, advocaten en economiestudenten. (Hulp loopbaancoach)

Denkers

 • Exact wetenschappelijk: Je hebt belangstelling voor exact denken. Legt nadruk op het theoretisch en onderzoekend bezig zijn. Je hebt een goed vermogen om te redeneren en te analyseren. Je vindt het prettig om wiskundige problemen en complexe situaties exact op te lossen. Ingenieurs, wiskundigen, studenten aan een Hogere laboratoriumschool, hts’ en TU studenten halen op deze sector hoge scores
 • Alfa wetenschappelijk: Je hebt belangstelling voor onderzoekend en theoretisch werk in de taal- en letterkundige richtingen. Het gaat om het bestuderen van een vreemde taal en cultuur, naspeuren van het verloop van historische gebeurtenissen, het ontcijferen van oude handschriften. Bibliothecarissen, historici, cultureel antropologen, letterkundigen, leraren, archivarissen vinden deze sector interessant.
 • Sociaal wetenschappelijk: ook hier gaat het om theoretisch en onderzoekend werk, waarin de verhoudingen tussen mens en maatschappij een rol spelen. Het gaat om theoretische achtergronden en het doen van onderzoek, maar ook om principiële zaken zoals: wat zijn de oorzaken van bijvoorbeeld criminaliteit, vandalisme, prostitutie. Het gaat hierbij om psychologen, sociologen, pedagogen, sociaal geografen en filosofen. (Hulp loopbaancoach)

Ondernemende mensen: (hulp loopbaancoach)

 • Leidinggeven: mensen die graag leiding geven aan anderen. Je bent niet bang voor verantwoordelijkheid en niet voor het feit dat mensen je daarop aanspreken. Geeft graag opdrachten en delegeert taken. Je coördineert, organiseert en neemt initiatief. Leidinggevenden zijn in ieder bedrijf en instelling noodzakelijk. Vaak heb je nog interesse in een van de andere interesse gebieden
 • Commercieel: mensen die praktisch en zakelijk ingesteld zijn. Ze zijn ondernemend van aard, durven risico’s aan te gaan, willen onderhandelen, iets verkopen, een eigen bedrijf starten, zaken doen. Alles draait om vraag en aanbod. Je vindt hier onder andere makelaars, verzekeringsagenten, commercieel ingenieurs, importeurs, vertegenwoordigers, verkopers. Zij hebben belangstelling voor de beurs, het bankbedrijf, handel en industrie en voor het economisch reilen en zeilen in het algemeen. (Hulp loopbaancoach)

Helpende instelling

 • Sociaal: deze richting wijst op een voorkeur voor activiteiten, waarbij men veel in contact is met volwassenen of kinderen. Het gaat om hulpverlening, geven van adviezen, begeleiding en informatie, opvoeden, instrueren en onderwijzen. Je hebt oog voor rechten van andere mensen en je voelt voort werk waarbij je kunt bijdragen aan het oplossen van menselijke problemen. Vaak is de hulp praktisch gericht. Hoog op deze sector scoren onderwijsmensen, loopbaanadviseurs, maatschappelijke werkers, mensen die werken in de kinderbescherming of de asielzorg.
 • Medisch: belangstelling voor het menselijk lichaam (het gezond functioneren en ziekteverschijnselen) staat centraal. Mensen weer gezond maken, achter de oorzaken van verschillende ziekten zien te komen en zieke mensen praktisch bij staan. Mensen uit paramedische beroepen zoals fysiotherapeut, logopedist, röntgenlaborant, verpleegkundige, doktersassistent, arts en specialist scoren hoog op deze sector. (Hulp loopbaancoach)

Kunstzinnig

 • Artistiek: je hebt belangstelling voor veel vormen van kunst en cultuur. Het bedenken en maken van iets moois, het creatief bezig zijn, bindt deze groep. Het zijn kunstenaars. Je hebt belangstelling voor schilderen, ontwerpen, film, televisie, beeldhouwen, kunstgeschiedenis, decorbouwen, toneel en dans, tekenen, antiek
 • Muziek: Je hebt belangstelling voor of betrokkenheid bij muziek in al haar vormen (zelf musiceren) of passief (graag luisteren). Het gaat hier om mensen die zelf een muziekinstrument bespelen, solo of in een koor zingen of graag concerten bezoeken, bijvoorbeeld een muziekrecensent.
 • Literair: je hebt actief of passief belangstelling voor literaire zaken als lezen, een verhaal of verslag schrijven, gedichten maken, in het openbaar spreken. Je houdt van taal, communicatie, cultuur en geschiedenis. Het gaat om schrijvers, kunstcritici en journalisten. (Hulp loopbaancoach)

Filosofie en spiritueel

 • Religieus: je hebt interesse in religieuze zaken, in spiritualiteit, waarden en normen en ethische vraagstukken. Je werkt in de zielzorg als pastoraal werken, in de missie of als priester of dominee.

Vul onderstaande tabel in. Geef als volgt een score:

 1. Geen interesse
 2. Weinig interesse
 3. Misschien interesse
 4. Interesse
 5. Veel interesse
Interesse 1 2 3 4 5
Sociale belangstelling
Theoretische belangstelling
Commerciële belangstelling
Artistieke belangstelling
Technische belangstelling
Literaire belangstelling
Belangstelling voor fysieke activiteiten
Belangstelling voor werk buiten
 Administratieve belangstelling
Belangstelling voor cijfers en wiskunde
Religieuze belangstelling

Hulp loopbaancoach

Weet je niet zo goed welk werk bij je past of welke studie je moet kiezen? Start dan een coachtraject!

In een traject leer je jezelf goed kennen, je begrijpt waarom je doet wat je doet, ontdekt je drijfveren en talenten en je kunt (betere) keuzes maken. Wil je meer weten? Kijk dan eens rond op onze website of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

CoachPraktijk Twente is NOLOC erkend en TMA gecertificeerd.

hulp loopbaancoach

Meer berichten lezen? Lees hier een bericht over mindfulness.

Hulp loopbaancoach