Bied je medewerker een gratis ontwikkeladvies-traject aan!

Als werkgever wil je je medewerkers graag helpen om inzetbaar te blijven tot aan hun pensioenleeftijd. Daarbij zijn werkplezier en motivatie van groot belang. Tegelijkertijd verandert de arbeidsmarkt én jouw organisatie razendsnel. Hoe pak je dit goed aan? Het door het ministerie van SZW gesubsidieerde Ontwikkeladvies voor 45-plussers biedt uitkomst.

Het ontwikkeladvies

Het gratis ontwikkeladvies geeft 45-plussers regie over de loopbaan en handvatten om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren. Een mooie kans om gratis jouw werknemers waardevol inzicht te bieden in hun inzetbaarheid. Het Ontwikkeladvies voor 45-plussers is een van de acties van het ministerie van SZW om de positie van deze groep werknemers in Nederland te verbeteren. Statistieken laten zien dat de groep boven 45 jaar een hoge werkloosheid kent. Deze leeftijdsgroep is niet váker werkloos, maar als ze eenmaal werkloos zíjn duurt het langer om weer een baan te vinden. Van alle langdurig werklozen is dan ook een groot percentage 50-plussers.

Een bijkomende, complicerende factor is dat de AOW-leeftijd stijgt. In sommige beroepsgroepen vormt dit een extra grote uitdaging. Het werk kan fysiek of mentaal zwaar zijn en daarom op termijn niet vol te houden. Of de werkzaamheden zijn dusdanig aan veranderingen onderhevig dat het werk over vijf jaar niet meer bestaat in de huidige vorm. (gratis ontwikkeladvies)

Regie nemen in de eigen loopbaan

De 45-plusser van nu heeft vaak een eenzijdig arbeidsverleden met veel werkspecifieke kennis, maar soms te weinig kennis van nieuwe ontwikkelingen. Op het moment dat zij hun werk niet meer in de huidige vorm kunnen uitvoeren, kan dit hen parten gaan spelen. Het advies is dan ook om tijdig en structureel aandacht te schenken aan de eigen ontwikkeling. Zodat men tijdig klaar is om een nieuwe stap te zetten mocht dat onverhoopt nodig zijn. Dat geeft houvast, handvatten en rust. (gratis ontwikkeladvies)

Wie kan er deelnemen

Het gratis Ontwikkeladvies is beschikbaar voor 45-plussers die:

  • Minimaal 12 uur werkzaam zijn
  • Niet ziek zijn
  • Niet in een outplacement traject of een tweede spoor traject zitten

Ook voor jou als leidinggevende

Jouw rol is van groot belang aangezien je vanuit goed werkgeverschap verantwoordelijk bent voor het creëren van een veilige en stimulerende omgeving voor werknemers. Je wilt een veilige haven bieden voor uw mensen om na te denken over de loopbaan en werksituatie. En dat is soms best lastig! Daarom is er ook voor jou een training. Doel van deze training is om meer kennis te krijgen over hoe je werknemers kunt ondersteunen bij het realiseren van hun toekomstige loopbaanwensen. Je kunt de training individueel volgen of samen met collega leidinggevenden. (gratis ontwikkeladvies)

Interesse gratis ontwikkeladvies

Heb je interesse in het gratis ontwikkeladvies of wil je graag meer weten? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. We gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

gratis ontwikkeladvies
Meer berichten lezen? Lees hier een bericht over loopbaanontwikkeling.