Kan jij nee zeggen?

(Coaching voor meer zelfvertrouwen) ‘Nee’, zeggen. Voor heel veel mensen is dit niet gemakkelijk. Dat kan om verschillende redenen zijn; omdat ze graag aardig gevonden willen worden. Of omdat ze de eigen grenzen niet kennen of deze moeilijk kunnen aangeven. Toch is het belangrijk om af en toe ‘nee’ te zeggen, en niet pas als de emmer bijna overloopt. Hieronder een opdracht die je helpt nee te leren zeggen.

Opdracht

  1. Bepaal voor jezelf op welke vragen je wel ‘nee’ durft te zeggen en op welke nog niet. Schrijf ze op. Zeg eerst nee op een vraag of een verzoek dat niet zo belangrijk voor jou is. Doe dit twee of drie keer in één week. Zet jezelf ertoe om de volgende week één keer nee te zeggen op een moeilijkere of belangrijkere vraag.
  2. Doe onderstaande RET oefening. Schrijf een nieuwe gedachte op die een vervanging is voor de irrationele gedachte. Zeg die gedachte twee keer hardop. Vervolgens verwoord je die gedachte voor de spiegel en daarna spreek je deze uit tegen andere mensen. Zet jezelf ertoe om je volgens die gedachte te gaan gedragen. (Coaching voor meer zelfvertrouwen)
  RET
1 Beschrijf de A, de Activerende gebeurtenis of de situatie die bij jou een ongewenst gevoel of gedrag oproept.
2 Wat is de B? Wat zijn de gedachten, de basisaannames die het gevoel veroorzaken? Beschrijf de interpretaties, maar vooral de evaluaties.
3 Beschrijf de C. Wat is het ongewenste, niet productieve, gevoel en het daarmee samenhangende gedrag.
4 Formuleer de gewenste C. Hoe wil je je voelen als dergelijke situaties zich voordoen? Hoe wil je je dan gedragen? (# Coaching voor meer zelfvertrouwen)
5 Daag de irrationele gedachten uit en stel ze ter discussie.
6 Formuleer de rationele gedachten en vervang de irrationele gedachten die onder B zijn gevonden.
7 Beproef het resultaat in fantasie. Hoe voelt het om er zo tegenaan te kijken?
8 Maak een oefenprogramma en voer dat nauwgezet uit. (# Coaching voor meer zelfvertrouwen)

Coaching voor meer zelfvertrouwen

Wil je steviger in je schoenen staan, nee zeggen zonder je schuldig te voelen en leven vanuit je eigen wensen en behoeftes, maar kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Ga dan aan de slag met een coach (personal coaching, loopbaan coaching). In een traject leer je jezelf goed kennen, je begrijpt waarom je doet wat je doet, ontdekt je drijfveren en talenten en je kunt (betere) keuzes maken. Wil je meer weten? Kijk dan eens rond op onze website of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

CoachPraktijk Twente is door NOLOC gecertificeerd. Meer berichten lezen? Kijk dan hier.

Coaching voor meer zelfvertrouwen