De kracht van systemische coaching

In systemisch werk (onder andere familieopstellingen) gaan we ervan uit dat de huidige en vroegere context van werk en leven impact hebben op het actuele leven. Systemische coaching is de een-op-een variant van systemisch werk. Deze methode is populair onder coaches, omdat ze de coachee op een diep niveau inzicht verschaft in verborgen belemmeringen en stagnaties. Bovendien kunnen deze belemmeringen op datzelfde diepe niveau via herordening worden weggenomen, zodat de meer positieve energie zich voor deze coachee en zijn systeem weer laat gelden.

Wat is systemische coaching

Systemische coaching werkt onder andere met drie wetten die gelden in elk systeem (familie, organisatie, enzovoort):

  1. Binding en recht op een plek: iedereen (elk lid) heeft evenveel recht op een plek in het systeem.
  2. Volgorde, rangorde, ordening: er is een natuurlijke, onuitgesproken hiërarchie in het systeem, die de groei en de voortgang in het systeem mogelijk maakt.
  3. Er is een balans in geven en nemen: als deze balans tussen de familieleden of de mensen binnen een organisatie aanwezig is, groeit en bloeit het systeem.

Als er rekening is of wordt gehouden met bovenstaande drie wetten is er flow ofwel harmonie voelbaar. Er is liefde en energie die ‘stroomt’ in elk systeem. Wanneer een of meer van deze wetten echter ‘in de knel komen’, ontstaan er dynamieken (bijvoorbeeld triangulatie, parentificatie) die kunnen leiden tot onbewuste verstrikkin- gen bij individuele leden van het systeem. Zo ontstaan goedbedoelde pogingen om iets weer ‘in orde’ te brengen, dat vaak al lang geleden mis is gegaan. De dynamieken richten zich op het herstel van evenwicht in het systeem en op het voortbestaan van het systeem. Vanuit dynamieken ontstaan symptomen, zoals: geen goede plek hebben, dubbele binding, aan kracht verliezen, gebrek aan leiderschap. (systemische coaching)

Vanuit de symptomen gaat systemische coaching bewust met de achterliggende dynamieken en patronen aan de slag. Jij als coachee verwerft zo veel inzicht in wat hem blokkeert om het leven ten volle te kunnen leven. Oplossingen worden in beeld gebracht die het systeem ontspannen volgens de wetten, zodat energie (liefde) weer kan stromen en coachees in hun kracht komen om hun ‘taken’ in het leven te vervullen.

Hoe werkt het in de praktijk?

Drie manieren van systemische coaching zijn:

  1. Je ervaart via geleide fantasie een opstelling in je hoofd.
  2. Je stelt je thema in een tafelopstelling aan de orde. De coach stelt hem systemische vragen en doet passende suggesties, voor bijvoorbeeld verschuiving van elementen.
  3. De coach biedt zich aan als representant (iemand die de rol van een ander inneemt in de opstelling, bijvoorbeeld de rol van jouw broer) voor een relevant persoon in een zogenoemde miniopstelling rond om het thema. Je zet (naar jouw innerlijk beeld) de representant neer in de ruimte en zoekt zelf intuïtief een plek ten opzichte van die representant. Zo kan ervaren worden wat er speelt in een relatie en kan worden getest wat een goede of betere plek zou zijn. (systemische coaching)

Door een symbolische handeling, erkenning voor de nieuwe positie(s) en door zinnen die de ziel ‘raken’, worden verstrikkingen ontbonden en kan er weer energie en liefde gaan stromen. Zo en nog op veel andere kenmerkende manieren kan er op een diep niveau worden gewerkt aan het oplossen van existentiële problemen. Systemische coaching is een inzichtgevende, oplossingsgerichte vorm van coaching. Zij biedt perspectief bij uiteenlopende existentiële problemen, zoals problemen in de sfeer van familie, loopbaan en organisatie:
• het gevoel nergens bij te horen, geen plek te hebben
• een algemeen gevoel van onbehagen zonder aanwijsbare oorzaak
• lichamelijkeklachtenzonderduidelijkeaanwijsbareoorzaak
• terugkerende gevoelens van angst, boosheid, verdriet
• problemen in de relatie (bijvoorbeeld conflicten)
• gevoelensvanschuld
• het gevoel niet in de eigen kracht te staan
• verwerken van een scheiding
• angst om zich te binden
• overlijden van iemand die je dierbaar is
• het nemen van beslissingen
• depressievegevoelens,negatiefzelfbeeld
• ruzie in de familie; verstoorde familierelaties
• leiderschap. (systemische coaching)

Systemische coaching

Wil je meer weten over systemische coaching of ben je benieuwd naar de mogelijkheden bij CoachPraktijk Twente? Kijk dan eens rond op onze website of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Coachpraktijk Twente is NOLOC erkend.
systemische coaching
Meer berichten lezen? Kijk dan hier.