Wat is het verschil tussen motieven en motivatie?

Waarom doe je wat je doet? Wat zijn jouw motieven? Wat motiveert jou om op een bepaalde manier te handelen? Motieven en motivatie zijn twee termen die met elkaar verbonden zijn. Toch hebben ze niet dezelfde betekenis. Ze vullen elkaar daarentegen wel aan. Inzicht in het verschil tussen beide begrippen is de sleutel om het menselijk gedrag in het algemeen te begrijpen. Het kan ook handig zijn om proberen te begrijpen waarom mensen beslissen het ene of het andere te doen. (persoonlijk coach in Twente)

Je zou kunnen zeggen dat een motief op zich handelen uitlokt. Anderzijds is motivatie de kracht die een persoon aanzet tot dat handelen. Het is niet genoeg om een motief en een reden te hebben om het te doen. Je moet ook de innerlijke kracht hebben. Bovendien heb je de motivatie nodig om dingen in beweging te zetten. In dezelfde zin is het zinloos om gemotiveerd te zijn als je geen motief of reden hebt om actie te ondernemen. (persoonlijk coach in Twente)

Motivatie is met andere woorden het psychologische proces dat verwijst naar het algemene gedrag. Aan de andere kant hebben we het motief. Dat is de concrete oorzaak voor het gedrag. Motivatie is dus het proces zelf en het motief is de concrete reden om actie te ondernemen.

Primair en secundair

De Deense psycholoog K.B. Madsen splitst motieven in twee categorieën op:
– Primaire motieven (aangeboren of biologisch).
– Secundaire motieven (verworven of sociaal).
Om motivatie te begrijpen is het essentieel dat we inzicht hebben in het verschil tussen primaire en secundaire motieven. De reden is dat hoewel alle soorten primaire motieven hebben, secundaire motieven uitsluiten bij menselijke wezens bestaan. (persoonlijk coach in Twente)

Primaire motieven hebben te maken met overleving. Honger, dorst, slaap en seks zijn enkele primaire motieven. Dit zijn essentiële processen die de overleving van het individu verzekeren en de overleving van de soorten als geheel. Andere primaire motieven zijn vluchten voor gevaar, op zoek gaan naar een schuilplaats als bescherming en vechten om jezelf te verdedigen. (persoonlijk coach in Twente)

Secundaire motieven hebben te maken met de algemene groei van mensen na een leerervaring. Die motieven ontwikkelen zich door middel van interactie tussen individuen. Net als primaire motieven activeren en sturen ze het gedrag. Ze zijn niet nodig voor de menselijke overleving. Ze spelen echter een belangrijke rol in de emotionele ontwikkeling en zijn uniek voor menselijke wezens. Presteren, ergens bij horen en macht zijn voorbeelden van secundaire motieven. (persoonlijk coach in Twente)

Intrinsiek en extrinsiek

Extrinsieke motivatie is wanneer je iets doet als middel om een doel te bereiken. Deze vorm van motivatie is met andere woorden wanneer prikkels buiten jou je gedrag bepalen. Het verwijst dus naar omgevingsfactoren die ertoe leiden dat jij een specifieke reactie vertoont, het herhaalt en uiteindelijk je doel verwerft.

Intrinsieke motivatie is wanneer je iets voor iemand anders doet. Het is met andere woorden wanneer ons gedrag niet bepaald wordt door een prikkel buiten ons. Intrinsieke motivatie houdt creativiteit en nieuwsgierigheid in. Het verwijst ook naar de psychologische behoefte om bij iets betrokken te zijn zonder dat er sprake is van externe beloningen. De opdracht zelf is de beloning. Intrinsieke motivatie wordt dus niet bepaald door motiverende factoren. Het is daarentegen een actieve en doelgerichte manier waarop je jouw eigen bekwaamheid test. Persoonlijke doelen en doelstellingen zijn de achterliggende drijfveren. (persoonlijk coach in Twente)

Gedrag (Persoonlijk coach in Twente)

Tot slot kunnen we dus zeggen dat motieven de redenen zijn waarom mensen overgaan tot een specifiek gedrag. Motivatie verwijst daarentegen naar de fundamentele psychologische processen die verklaren waarom verschillende motieven inwerken op gemotiveerd gedrag. Hiermee bedoelen we met andere woorden waarom en hoe motieven ons motiveren. (bron: Verken je geest)(persoonlijk coach in Twente)

Persoonlijk coach in Twente

Wil je iets veranderen in je werk of leven, maar kan je daar wel hulp bij gebruiken? Ga dan aan de slag met een coach. Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? kijk dan eens rond op onze website of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
CoachPraktijk Twente is door NOLOC gecertificeerd. Meer berichten lezen? Lees hier een aantal tips voor als je op vakantie gaat.
persoonlijk coach in Twente