Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers

(Loopbaan advies coach almelo) In het kader van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een budget beschikbaar gesteld voor ontwikkeladvies. Loopbaancoaches en adviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers in enkele geselecteerde beroepsgroepen een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om  zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen. (Loopbaan advies coach almelo)

Subsidie voor trainingen

Tevens is het binnen de regeling mogelijk subsidie aan te vragen voor het geven van een training ontwikkeladvies voor leidinggevenden. Onder een leidinggevende wordt verstaan een persoon die binnen een arbeidsorganisatie functionerings- of personeelsgesprekken voert met werknemers of ambtenaren behorend tot bovengenoemde werkenden. Voor deze trainingen bestaan er twee varianten: een training aan een individuele leidinggevende waarvoor €300,- subsidie aangevraagd kan worden, of een groepstraining van minimaal drie en maximaal tien leidinggevenden die groepsgewijs de training volgen. Indien er sprake is van twee deelnemers dan dient er sprake te zijn van twee losse individuele aanvragen en kan er geen gebruik gemaakt worden van een groepstraining. (Loopbaan advies coach almelo)

Geselecteerde beroepsgroepen

De deelnemer dient werkzaam te zijn in één van de volgende beroepsgroepen:

  • Administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
  • Cateringmedewerkers;
  • Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
  • Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
  • Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
  • Schoonmakers; en
  • Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst. (Loopbaan advies coach almelo)

Loopbaan advies coach Almelo

Interesse in een coachtraject of ontwikkeladvies? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. In dit gesprek vertellen we je graag over de mogelijkheden.

CoachPraktijk Twente is door NOLOC erkend als loopbaan professional.

Meer weten? Lees hier een bericht over persoonlijk ontwikkelbudget.

Loopbaan advies coach almelo

Loopbaan advies coach Almelo