Vijf stappen voor het beste sollicitatiegesprek

De arbeidsmarkt mag dan strakgespannen staan, net voor die ene leuke baan heb je (te) veel concurrenten. Dus moet je tijdens een sollicitatiegesprek rennend uit de startblokken komen: voorbereiding is alles. Vijf essentiële stappen voor jouw beste sollicitatiegesprek. (coachingspraktijk)

Stap 1: Vier kolommen 

Kijk eens naar je cv en maak op een apart vel vier kolommen:

 • Verantwoordelijkheden: Wat heb ik bereikt? En wat niet?
 • Kernkwaliteiten die je ingezet hebt.
 • Wat heb ik geleerd?
 • Waar kreeg ik energie van?

Vervolgens kijk je naar je cv en ga je naar je eerste baan. Vul nu per baan deze kolommen in. Je hebt nu een mooi portfolio van jouw werkervaring. Wat valt je op? Zit er een rode lijn in? Is er een ontwikkeling waarneembaar?

Neem de vacaturetekst van de betrekking waarop je solliciteert en vul de kolommen in. De kans is groot dat je meer informatie nodig hebt om de kolommen goed te kunnen invullen. Welke vragen moet je dus gaan stellen in het komende gesprek? Noteer ze alvast. (coachingpraktijk)

Stap 2: Vier voorbeelden uit je cv 

Als je kijkt naar de ingevulde kolommen, waar ben je nou het meest trots op? Wat onderscheidt jou van de andere sollicitanten? Denk daarbij aan projecten, opdrachten, opgeloste problemen of complimenten die je ooit gekregen hebt. Schrijf het voor jezelf op.

Doordat je jouw eigen tekst nu voor je ziet, heb je een goed houvast voor jouw sollicitatie. Dit zijn jouw wapenfeiten. Sluiten deze wapenfeiten aan bij je nieuwe baan? Deze voorbeelden zijn de basis voor jouw antwoorden op vragen van de recruiter, omdat je nu jouw antwoorden met voorbeelden kunt illustreren. (coachingpraktijk)

Stap 3: Formuleer een antwoord op de vraag: ‘Waarom zouden we u moeten aannemen?’

De taak van een recruiter is om te onderzoeken of de eigenschappen van een baan ook op de langere termijn passen bij de eigenschappen van een kandidaat. Maar dat is ook jouw taak!

Jij wilt immers ook dat je goed op je plek zit op die afdeling. Als jij in staat bent om jouw eigenschappen, kennis en vaardigheden helder te communiceren, dan loopt het gesprek ook veel makkelijker. Schrijf voor jezelf eens een kort opstel waarin je vertelt waarom jouw toekomstige werkgever jou in dienst moet nemen. Noem feiten. (coachingpraktijk)

Stap 4: Doe onderzoek

Zoek op LinkedIn allereerst jouw gesprekspartner(s) en kijk eens naar de rode draad in hun carrière. Waar ligt volgens jou hun kracht? De kans is groot dat zij vanuit hun achtergrond naar jouw cv kijken. Welke vragen denk je dat ze je gaan stellen? Kijk eens naar de profielfoto. Lijkt jouw gesprekspartner meer taakgericht of mensgericht? Meer extravert of juist introvert? Let op: dit zijn aannames, maar ze kunnen wel een goede basis voor jouw voorbereiding zijn.

Bestudeer de website van het bedrijf. Zie je veel foto’s van mensen of van producten? Zijn de contactgegevens makkelijk vindbaar of ‘verstopt’ het bedrijf zich liever achter een formulier dat je moet invullen? Bel het bedrijf gewoon eens op en luister hoe de telefoon wordt opgenomen. Wat zijn de drie grootste veranderingen in de sector waarin jij solliciteert? Google eens op de bedrijfsnaam of de naam van de directeur. Wat zou je hem of haar kunnen vragen? (coachingpraktijk)

Stap 5: Wat is je grootste allergie/zwakte?

In steeds meer bedrijven hecht men veel waarde aan openheid en feedback. Recruiters vragen vaak naar je slechte eigenschappen, omdat zij willen weten of jij kunt reflecteren op jezelf. Het is daarom ook goed om één of twee voorbeelden te hebben van projecten of opdrachten die niet goed liepen.

Daarmee laat je zien dat je eerlijk bent en situaties goed kunt inschatten. Vertel wat je taak was, wat je concreet gedaan hebt, wat er fout ging en hoe je daarmee omgegaan bent. Daarmee leg je ook de basis voor een mooie sollicitatievraag: ‘Stel dat dit in deze baan zou gebeuren, hoe zou u willen dat ik hiermee zou omgaan?’

Met deze stappen heb je een mooie basis gelegd voor jouw komende sollicitatiegesprek en kun je antwoord geven op vragen als:

 • Hoe werk jij onder grote tijdsdruk?
 • Waarom wil je bij ons werken?
 • Noem een persoonlijk doel dat je graag wilt bereiken.
 • Wanneer kreeg je voor het laatst kritiek en hoe ging je daarmee om?
 • Welk onderdeel van je cv zou je graag nog een keer over doen? Waarom?
 • Welk onderdeel van je laatste baan vond je het minst leuk?
 • Beschrijf eens een conflict met een klant/collega. Hoe ben je daarmee omgegaan?
 • Wat is de slechtste beslissing die je ooit genomen hebt?
 • Wat weet je over ons bedrijf?
 • Als ik je leidinggevende van bedrijf X zou bellen, wat vertelt hij dan over jou?
 • Waarom heb je opleiding X gedaan?
 • Welke verbeterpunten werden in je laatste functioneringsgesprek genoemd?

Zorg dat je genoeg voorbeelden paraat hebt. Daarmee laat je zien dat je inzicht hebt in jouw functioneren en daarmee maak je het gesprek ook veel levendiger. (coachingpraktijk)

Succes!

Aan de slag in een coachingpraktijk

Wil je iets veranderen in je leven, maar kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Wil je bijvoorbeeld ontdekken welke werkzaamheden echt goed bij je passen? Of wil je leren grenzen aan te geven? Ga dan aan de slag in een coachingpraktijk. In een coachtraject leer je jezelf goed kennen. Je ontdekt waarom je doet zoals je doet, je leert je kwaliteiten en valkuilen kennen en kan (betere) keuzes maken. Wil je meer weten? Kijk dan eens rond op onze website of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

CoachPraktijk Twente is NOLOC erkend.

coachingpraktijk

Bron: Intermediair

Meer berichten lezen? Lees hier hoe je efficiënter kunt werken.