Gaat jouw organisatie gebruik maken van de SLIM subsidie?

De arbeidsmarkt verandert, daardoor is een leven lang ontwikkelen van steeds groter belang. De pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd, waardoor mensen langer doorwerken en banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid en talentmanagement vragen daardoor steeds meer aandacht. Voor zowel werkgevers als werkenden is het nodig om mee te bewegen met de veranderende arbeidsmarkt. In het MKB ontbreekt het echter regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten op de toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil houden van kennis en vaardigheden van de werkenden in de onderneming. Om MKB organisaties hier in te ondersteunen is vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de SLIM subsidie regeling in het leven geroepen.

Voor wie?

De SLIM subsidie regeling geldt voor het MKB en daarnaast voor grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector. Ook kunnen samenwerkingsverbanden bestaande uit minstens 2 mkb-ers kunnen een aanvraag indienen.

Wanneer aanvragen?

De SLIM subsidie regeling kan in een aantal tijdvakken aangevraagd worden.

MKB:

02-03-2020 t/m 31-03-2020

01-09-2020 t/m 30-09-2020

Grootbedrijf en samenwerkingsverbanden:

01-04-2020 t/m 30-06-2020

Grote van de subsidie

De hoeveelheid subsidie die je kan ontvangen met de SLIM regeling en hoeveel je eigen bijdrage moet zijn hangt af van de grootte van jouw onderneming.

Kleine onderneming
De subsidie is 80 % van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van  € 24.999.

Middelgrote onderneming
De subsidie is 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van € 24.999.

Grootbedrijf
De subsidie is 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van € 200.000

Samenwerkingsverbanden
De subsidie is 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van € 500.000

Waarvoor kan je de SLIM subsidie regeling inzetten?

• Je kan de SLIM subsidie gebruiken voor de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan
• Het oprichten van een bedrijfsschool
• Voor het verkrijgen van loopbaan- en ontwikkeladvies voor medewerkers
• De ontwikkeling van vaardigheden voor leidinggevenden zodat zij medewerkers kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling
• Ondersteuning en begeleiding bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

SLIM subsidie regeling inzetten in jouw organisatie

Mocht je geïnteresseerd zijn in de SLIM subsidie of meer willen weten over de mogelijkheden, neem dan contact op!

CoachPraktijk Twente is NOLOC erkend.

slim subsidie

Meer berichten lezen? Lees hier waar je op kan letten als je op zoek bent naar een coach.