Golden Personality Type Profiler

Zelfbewustzijn vormt de basis van professionele ontwikkeling en groei. Door de Golden Personality Type Profiler test te maken  krijg je inzicht in je ‘werkpersoonlijkheid’ waardoor je beter begrijpt wat je sterke kanten en groeimogelijkheden zijn;een duidelijker beeld krijgt van de manier waarop jouw gedrag anderen beïnvloed en meer waardering krijgt voor de persoonlijke stijlen van anderen en hoe je hier effectief mee kunt omgaan.

Persoonlijkheidsmodel

Het Golden Persoonlijkheidsmodel is gebaseerd op vier kerndimensies van persoonlijkheid. Persoonlijkheid is de essentie van wie je bent als uniek individu. Je persoonlijkheid komt tot uiting in wat je zegt, wat je van jezelf vindt, in je manier van handelen en in de manier waarop je je leven leidt. Hoe groter je kennis van je eigen persoonlijkheidskenmerken, hoe meer inzicht je krijgt in je handelingen, gevoelens en relaties met anderen. Mensengeven meestal de voorkeur aan één aspect van elk van de volgende vier dimensies. Houd in gedachten dat een voorkeurvoor het ene aspect boven het andere niet goed of fout of beter of slechter is. Deze voorkeuren geven aan welk gedrag ons van nature het makkelijkst afgaat.

Vier dimensies

De Golden Personality Type Profiler richt zich op vier dimensies:
1. Waar je je energie op richt
  • Extraverting (Extravert): je energie is naar buiten gericht, naar mensen en dingen
  • Introverting (Introvert): je energie is naar binnen gericht, naar gedachten en ideeën.
2. Hoe je informatie verzamelt
  • Sensing (Feitelijk): je verwerkt informatie op een exacte, gedetailleerde en letterlijke manier
  • iNtuiting (Intuïtief): je verzamelt informatie op een symbolische en globale manier. (Golden Personality Type Profiler)
3. Hoe je beslissingen neemt
  • Thinking (Denken): je neemt beslissingen op basis van logica en rationaliteit.
  • Feeling (Voelen): je neemt beslissingen op basis van waarden, empathie en medeleven.
4. Hoe je het leven benadert
  • organiZing (Georganiseerd): je benadert het leven op een geplande, georganiseerde en ordelijke manier.
  • Adapting (Flexibel): je neemt het leven zoals het komt, met een open en flexibele blik.

De Golden Personality Type Profiler zelf maken?

Ben je benieuwd geworden naar de Golden Personality Type Profiler? Neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. Daarin vertellen we je graag meer over deze test en de mogelijkheden bij CoachPraktijk Twente.
CoachPraktijk Twente is door Pearson gecertificeerd om de Golden test en verschillende andere testen en onderzoeken af te nemen.
CoachPraktijk Twente is NOLOC erkend.
Golden Personality Type Profiler