Waar doe jij het eigenlijk voor? Coaching Twente

Weet jij heel goed wat jouw doel op aarde is of waarom je bepaalde projecten wel of niet doet? Als je het ‘waarom’ niet weet, kun je plannen wat je wilt, maar komen je droomdoelen niet uit. In deze gebruiksaanwijzing van coaching Twente leer je hoe je je dromen kunt waarmaken en je passie kunt volgen.

De waarde van je visie

Passie, missie, visie, strategie, doelstellingen – allemaal termen die uiteindelijk tot doel hebben dat je in je leven en je werk de juiste dingen doet. Als je weet wat je ‘stip op de horizon’ is, kun je alle andere elementen uit de sociale machine inzetten om dat te bereiken. Dit is dus het meest wezenlijke element, dat het diepst vanbinnen zit en alle andere radertjes aan de praat krijgt.

Woorden als missie, visie en doelen lijken meer van toepassing op een organisatie, maar ze gelden net zozeer voor jou als persoon. Jij hebt ze nodig om een goede koers te kiezen en te weten waar je heen wilt met je leven en je werk. Zonder doel kun je niet scoren, zou Johan Cruijff zeggen. Coaching Twente

Missie (Coaching Twente)

Het begint allemaal bij je missie of passie. Simon Sinek (2012) noemt het ‘beginnen bij de vraag waarom’: waarom doe je de dingen? Wat drijft je en waarom ligt daar je passie? Deze vraag is vele malen belangrijker dan te weten wat je wilt doen en hoe: die volgen vanzelf uit deze waaromvraag. De vraag waarom je iets wilt doen zorgt ervoor dat je je realiseert vanuit welke passie, drijfveer en missie je zaken onderneemt. Als je dit weet, is de drive om deze doelen te bereiken vele malen groter, en de kans op succes ook! Wat is jouw belangrijkste waarom? (Coaching Twente)

Welke missie heb jij? Bij een missie gaat het om de vraag: wat is mijn bijdrage op deze aarde? Een persoonlijk ondernemer wil, in welke vorm dan ook, het beste van zichzelf geven aan zijn omgeving. Wat dat concreet is, is voor iedereen verschillend. Voor de een is lachen belangrijk, de ander wil zijn creatieve geest benutten en weer een ander wil harmonie in relaties met anderen hebben. Om erachter te komen naar welke stip op de horizon jij met je leven heen wilt, kunnen de elementen normen en waarden en drijfveren en motivatie richting geven. Die geven veel signalen af over wat je drijft in je dagelijkse bestaan. Coaching Twente.

Visie

Missies zijn vaak niet concreet, maar wel beeldend en vol energie: ze geven weer waar je voor staat, groots gezegd je bestaansrecht. Een visie is waarvoor je gaat, je toekomstdroom. Vanuit de missie kan een visie geformuleerd worden, omdat een visie gaat over hoe je je missie gaat realiseren in de toekomst. (Coaching Twente)

Doelen

Om die visie te realiseren, beschrijf je langetermijndoelen: wat wil je de komende tien, vijf of één jaar bereiken? Stelregel bij het opstellen van doelen op de langere termijn is dat ze kritisch, uitdagend, scherp en een tikje brutaal zijn. Vanuit die gedachte is de term ‘BHAG’ ontstaan, dat staat voor Big Hairy Audacious Goal, grofweg te vertalen als brutaal ideaal. Jim Collins en Jerry Porras introduceerden deze term in het boek Built to Last (2005). Ze deden jarenlang onderzoek naar wat de meest succesvolle bedrijven met elkaar gemeen hebben. Wat bleek? Een van de gemene delers was het hebben van een brutaal ideaal.

De BHAG is anders dan de gebruikelijke jaarlijkse organisatiedoelen. Met een BHAG durf je over de beperkingen van nu heen te kijken naar tien tot dertig jaar in de toekomst. Het zijn langetermijndoelen die je omzet in praktisch hanteerbare doelen. Wat voor organisaties geldt, geldt ook voor jou als persoonlijk ondernemer of medewerker: welk brutaal ideaal heb jij? (Coaching Twente)

Het nadeel van zulke lange termijnen is dat het doel onhaalbaar lijkt. Vaak zijn deze doelen ook niet SMART geformuleerd: het geeft alleen richting. Je wilt bijvoorbeeld een leidinggevende positie bekleden of in het buitenland werken. Op een dagelijkse basis stimuleren deze doelen vaak niet, omdat de weg ernaartoe eindeloos lijkt. Om doelen realiseerbaar te maken, moeten langetermijndoelen in kortetermijndoelen of projecten worden opgesplitst. Dit geeft een afgebakend geheel en is in tijd vaak beter te overzien. (Coaching Twente)

Doelen kunnen zelfs vertaald worden naar dagdoelen. Dat maakt dat je wel weet waar je naartoe werkt. Deze doelen zijn zo tastbaar en zo praktisch dat ze je helpen koers te houden in wat je dagelijks doet. Dat kan gaan van klanten bellen tot je mening geven tijdens overleg, je collega feedback vragen of leren werken met een nieuw softwarepakket. Je weet zeker dat je stappen hebt gezet in de juiste richting. Coaching Twente.

Coaching Twente

Wil jij inzichtelijk krijgen wat jouw visie en missie zijn en wil je daar concrete doelen aan koppelen? Soms kan je daar wel wat hulp bij gebruiken. Met een goede gesprekspartner lukt het je inzichtelijk te krijgen waar je naar toe wilt, wat je wilt bijdragen en waarom dat zo belangrijk voor je is. Je maakt stappen, kiest voor jezelf en voelt je zeker. Wil je meer weten over personal coaching of loopbaan coaching? Kijk dan eens rond op de website of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. (Coaching Twente)

Coaching Twente

Meer lezen? Ontdek hier waar jij je bed voor uit komt!

Bron: persoonlijk ondernemerschap, Simon Sinek