Neem jij verantwoordelijkheid voor je eigen functioneren?

(coach omgeving almelo) Voor het vergroten van eigenaarschap is niet per definitie een grootscheeps verandertraject nodig. Als manager/leidinggevende heb je veel in je mars om met kleine acties al zichtbaar het eigenaarschap van je medewerkers te vergroten. Hieronder lees je wat je zelf nu al kunt doen om het eigenaarschap van je medewerkers te activeren.

1. Laat je medewerkers bewust worden van hun talent

Hoeveel van jouw medewerkers zitten lekker in hun vel? Wat zijn hun drijfveren? Welke talenten hebben ze? Weten ze dit van zichzelf? Het helpt om ze meer inzicht in zichzelf te laten geven. Het is jouw rol om op de agenda te zetten waar jouw medewerkers energie uithalen en waar ze het beste tot hun recht komen. Wanneer ze zelf dit inzicht hebben, kunnen ze bewustere keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. Het stokje ligt daarna bij hen, je hebt ruimte gecreëerd om eigenaarschap te pakken. (coach omgeving almelo)

Wat kun je als manager doen?

  • Stel veel vragen over de talenten van je medewerkers en geef op de juiste wijze feedback, hierdoor creëer je een open gesprek over wat iemand in huis heeft. Maak daarnaast gebruik van ontwikkelgesprekken en functioneringsgesprekken. Bespreek of iemand nog doet waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. Kijk hierbij naar de opgave van de medewerker en onderzoek samen waar mogelijke blokkades liggen. Hoe kunnen die verholpen worden? (coach omgeving almelo)
  • Geef duidelijk aan wanneer je vindt dat je medewerkers de oorzaak buiten zichzelf zoeken. Door medewerkers meer zelfinzicht te geven, worden ze bewust van hun eigen handelen en impact
  • Kijk ook kritisch naar jezelf. Waar geef je goede of verkeerde voorbeelden? Wat doe je zelf waardoor eigenaarschap niet genomen wordt? (coach omgeving almelo)

2. Van passief naar actief: outputgericht werken

Sturen op input geeft ons houvast. We kijken naar hoeveel tijd een medewerker ergens instopt of hoe laat die op zijn werk verschijnt. Daardoor denken we meer grip te hebben. Maar is dat eigenlijk wel zo? Om meer eigenaarschap te geven, moeten medewerkers volledige verantwoordelijkheid voelen voor datgene waar zij voor aan de lat staan en hun talent vol kunnen inzetten. Dat betekent ook dat we als manager moeten kunnen loslaten, zonder de medewerker te laten zwemmen. Dat kan door het gesprek te voeren over output. Het aantal aanwezige uren op de werkvloer zegt weinig over productiviteit en prestatie. Het gesprek voeren over te behalen resultaten en het stellen van kaders is, paradoxaal genoeg, de beste manier om vrijheid te geven aan je medewerkers. (coach omgeving almelo)

Wat kun je als manager doen?

  • Communiceer openlijk over waar je op stuurt en welke vrijheden je medewerker heeft, wanneer stuur je op input, throughput, output of outcome? Hierbij wordt duidelijk waar ruimte ligt voor eigenaarschap en waar niet
  • Krijg samen helderheid over de rol en de verantwoordelijkheden van de medewerker en bespreek welke resultaten je gezamenlijk wilt opleveren volgende week, maand of kwartaal
  • Zet in op een dialoog over hoe jullie het outputgericht werken van beide kanten ervaren en of het succesvol is
  • Kijk kritisch naar de KPI’s en HR-cyclus zoals deze wordt aangereikt vanuit de organisatie. Helpen ze bij het nemen van eigenaarschap, of hinderen ze? Wat moet ik hierin veranderen om eigenaarschap te stimuleren? (coach omgeving almelo)

3. Waarderen en leren tegelijk

Wat je aandacht geeft, groeit. Waardeer de sterke kanten van je medewerkers wanneer zij die effectief inzetten. Het klinkt cliché, maar vier die successen! Wat gaat er goed en wat kunnen we daar van leren? Dat is waarderen en leren tegelijk. Probeer eens wat vaker bewust te belonen wanneer je ziet dat er eigenaarschap wordt gepakt, groei doormaakt of de gewenste output oplevert. Gebruik contactmomenten met medewerkers om proactief te kijken waar ze staan en wat ze van jou nodig hebben om hun output te leveren. Zo worden ze gewaardeerd om de verantwoordelijkheid die ze nemen.

Wat kun je als manager doen?

  • Maak echt tijd voor je medewerkers ook al voel je deze tijd niet
  • Uit je waardering expliciet voor je medewerker, positieve aandacht en het vieren van successen zijn onmisbaar bij het activeren van eigenaarschap.
  • En de belangrijkste: waardeer je eigen rol, want leren en ontwikkelen begint bij jezelf! (coach omgeving almelo)

Talenten ontdekken?

Wil je jouw medewerkers de kans geven hun talenten te ontdekken of ben je benieuwd naar je eigen drijfveren en talenten? Dan is een (kort) loopbaan traject wellicht een goede keuze! Je kunt een kort coach traject volgen om jezelf goed te leren kennen, maar ook een loopbaan assessment van ruim 2 uur behoort tot de mogelijkheden? Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Coach omgeving Almelo

We zijn gevestigd in Almelo, maar werkzaam in Twente en omgeving. Daarnaast bieden we ook interne – of jobcoaching aan. In een gesprek vertellen we je graag wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen. CoachPraktijk Twente is NOLOC erkend.

coach omgeving almelo

Bron: Twijnstra Gudde

Meer berichten lezen? Lees hier over de kracht van dankbaarheid? Of ontdek hier hoe je van carrière switcht!

# coach omgeving Almelo