Een transitievergoeding? Wat is dat en wanneer heb ik daar recht op?

Ontslagen worden is nooit leuk, maar let op: je hebt in sommige gevallen recht op een klap geld: de transitievergoeding. Een duur woord voor het bedrag dat je meekrijgt als je ontslagen wordt.

Wat is een transitievergoeding precies?

Een transitievergoeding is een financiële vergoeding die je krijgt als je ontslagen wordt of je contract niet wordt verlengd nadat je twee jaar of langer in dienst bent geweest bij je werkgever. De regeling bestaat sinds 1 juli 2015 en is onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid. Voor die tijd werd altijd de zogenoemde kantonrechtersformule gehanteerd, die neerkwam op een vergoeding van ongeveer een maandsalaris per dienstjaar.

Hoe kun je de vergoeding berekenen?

De hoogte van de transitievergoeding is te berekenen op basis van twee onderdelen: het maandsalaris en het aantal jaren dat je in dienst bent. Je kunt jouw exacte transitievergoeding berekenen met dit tooltje. De vuistregel is dat je 1/6 maandsalaris krijgt per half dienstjaar in de eerste tien jaar van je arbeidsovereenkomst en 1/4 maandsalaris per half jaar in de dienstjaren daarboven. Als je dus 2500 euro hebt verdiend (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) en je ergens 5 jaar hebt gewerkt, dan krijg je ongeveer 4166 euro (2500/6 maal 10 halve jaren). Er zit wel een maximum aan, dat is dit jaar 81.000 euro.

Mensen boven de vijftig die aan een aantal voorwaarden voldoen, vallen tot begin 2020 onder een andere regeling. Zij krijgen vanaf hun vijftigste jaar een half maandsalaris per half dienstjaar. Voor de jaren daarvoor geldt de 1/6 regel. Het maandsalaris is ook hier een optelsom van het basis bruto maandsalaris, de vakantietoeslag en eventueel een eindejaarsuitkering. De voorwaarden waaraan ze moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van deze regeling, zijn dat ze minimaal 10 jaar in dient waren bij het bedrijf, en dat het bedrijf minstens 25 werknemers had.

Wanneer krijg ik een transitievergoeding?

Als je ontslagen wordt natuurlijk, maar we snappen de vraag. Je hebt er dus recht op als je langer dan twee jaar werkzaam bent bij een werkgever en je ontslagen wordt of een tijdelijk contract niet wordt verlengd. Je hebt trouwens ook recht op een transitievergoeding als je zelf ontslag neemt of een contract niet verlengt als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werkgever. We sommen de gevallen op waarbij je géén recht hebt op een transitievergoeding:

  1. Je bent ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van jezelf;
  2. Je bent korter dan twee in dienst geweest;
  3. Als je jonger bent dan 18 en hebt gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt;
  4. Je bent ontslagen omdat je met pensioen gaat;
  5. Je werkgever is failliet.

Als je ontslag ernstig te wijten is aan de werkgever, dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen boven op de transitievergoeding. Bij een dienstverband van minder dan 2 jaar krijg je niets volgens de regeling, maar de rechter kan ook dan een bedrag toekennen als de werkgever in de fout gaat.

Had je voor 1 juli 2015 afspraken met je werkgever op basis van niet-collectieve verenigingen (zoals een ondernemersraad)? Dan is de werkgever verplicht je te informeren over de hoogte van de transitievergoeding of een andere vergoeding waar je recht op hebt. Je kunt dan kiezen tussen die regeling en de transitievergoeding en moet je keuze binnen vier weken na het voorstel van de werkgever laten weten. Als de werkgever je niet informeert, dan heb je recht op de afgesproken vergoeding én de transitievergoeding.

Welke belasting betaal ik over de vergoeding?

De transitievergoeding is een nettobedrag waarover je werkgever al inkomstenbelasting heeft ingehouden. Het geldt gewoon als inkomen dat je bij het jaarinkomen moet optellen. Als je het bedrag gebruikt voor de overstap naar een nieuwe baan (voor scholing bijvoorbeeld), dan betaal je echter geen belasting en kun je dat terugkrijgen aan het einde van het jaar.

Check voor alle details dit document van de Rijksoverheid

Outplacement

Heb je outplacement opgenomen in jouw vaststellingsovereenkomst? Zoek dan goede begeleiding die bij je past. Ook wij kunnen je in dit traject begeleiden. Hier lees je meer over outplacement. Wil je graag meer weten of kennismaken met ons? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

CoachPraktijk Twente is NOLOC erkend.

transitievergoeding

Meer berichten lezen? Lees hier een bericht over werkstress?