Teambuilding beter samenwerken

(teambuilding beter samenwerken) Het jaar goed van start gaan? Plan dan voor jouw team een uitdagende en leerzame teambuilding workshop. Een effectief team heeft inzicht in de verschillende persoonlijkheden die in het team werken en hoe deze optimaal samenwerken. DISC teamontwikkeling is een uitstekende methode om de effectiviteit van een team te verbeteren. DISC draagt bij aan het begrip voor de verschillende persoonlijkheden en maakt de aanwezige kwaliteiten die binnen het team aanwezig zijn zichtbaar. Met DISC krijgen medewerkers binnen een team niet alleen inzicht in zichzelf, maar ook in andere teamleden. Waar worden zij enthousiast van? Op welke manier communiceren andere teamleden? Ieder teamlid heeft een voorkeursgedragsstijl. Wanneer je hier bewust van wordt kan je prettiger en effectiever samenwerken.

teambuilding beter samenwerken

Wat houdt disc in?

Het DISC-model is gebaseerd op het werk van psycholoog William Moulton Marston (Seiwert & Gay, 2003). Marston ontwikkelde in de jaren twintig van de vorige eeuw een praktisch en eenvoudig model voor de persoonlijkheid van mensen. In tegenstelling tot psychoanalytici als Jung, Riemann en Maslow baseerde hij zijn model op onderzoek naar het gedrag van gezonde mensen. (teambuilding beter samenwerken)

Twee assen

Aan de hand van twee assen (afwachtend versus initiatiefrijk en taakgericht versus mensgericht) gaat DISC aan de slag met vier gedragspatronen die bij iedereen in verschillende mate terug te vinden zijn:

  • De daadkrachtige stijl: snel tempo en taakgericht (Daadkrachtig & direct)
  • De beïnvloedende stijl: snel tempo en mensgericht (Interactief & inspirerend)
  • De stabiele stijl: rustig tempo en mensgericht (Stabiel & sociaal)
  • De consciëntieuze stijl: rustig tempo en taakgericht (Conformerend & correct)

Voorkeursstijlen (Teambuilding beter samenwerken)

De meeste mensen hebben één of twee en soms drie voorkeurskleuren. Deze combinatie van kleuren levert een bepaalde gedragsstijl op. Mensen zijn het effectiefst wanneer zij het eigen gedrag en de gedragsstijlen van anderen begrijpen. Als je een ander begrijpt, kun je vaak meer begrip opbrengen voor zijn gedrag; je wordt milder in je oordeel. Op basis van de inzichten van de verschillende teamleden in hun voorkeuren, gedrag, communicatiestijl en persoonlijke kenmerken kunnen afspraken worden gemaakt over de manier waarop binnen het team met elkaar wordt omgegaan. Binnen het team wordt zo een gedragscode gemaakt, die bijvoorbeeld wordt aangeduid met teamgeboden, onderlinge gebruikshandleidingen of do’s and don’ts. (teambuilding beter samenwerken)

Teambuilding beter samenwerken

Heb je kennis van de kleuren in jouw team? Dan kan je met DISC teamontwikkeling werken aan bijvoorbeeld de volgende punten:

  1. In hoeverre ken je de voorkeursgedragsstijlen van je teamleden?
  2. Loop jij voldoende in je kleur en kom je zo volledig tot je recht?
  3. Wat is de kleur van jouw team?
  4. Sluiten de rollen binnen jouw team voldoende aan op de persoonlijke voorkeursstijlen van de teamleden?
  5. Wat zijn de heersende overtuigingen en belangrijke normen en waarden die jullie hanteren op jullie kleurenplaneet?

Wil je meer weten over het werken met DISC in jouw team? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Meer lezen? Lees hier tips over hoe je je doelen wel kunt bereiken! CoachPraktijk Twente is NOLOC erkend. Meer berichten lezen? Ontdek hier hoe je van werkstress naar werkplezier gaat. (teambuilding beter samenwerken)