Ontdek jouw talent met de Talenten Motivatie Analyse

Wil je jouw drijfveren en talenten ontdekken? Dan word je waarschijnlijk heel enthousiast van de Talenten Motivatie Analyse. De TMA Talentenanalyse brengt 22 drijfveren, 53 competenties en 44 talenten in kaart. De talentenanalyse is positief, niet veroordelend en biedt alle inzicht in talenten en de beste carrièremogelijkheden. En daarbij geeft het inzicht op welke werkgebieden een persoon het meest gemotiveerd en talentvol kan functioneren.

Wat is de Talenten Motivatie Analyse?

Kandidaten maken online een TMA Talentenanalyse waarmee tevens 53 competenties worden gemeten. Een TMA Talentenanalyse benadert mensen positief, is niet veroordelend en biedt veel inzicht in de persoonlijkheid van mensen. De dashboards en rapportages geven informatie over de talenten van mensen en is ontwikkelingsgericht geschreven. Daarnaast geeft TMA adviezen over de ideale werkomgeving, leer- ontwikkelstijl en de aanleg voor 53 competenties. Samen met de TMA Beroepskeuze analyses en Career Coach wordt inzage gegeven in de beste werkomgeving en beschikbare vacatures voor uw kandidaat.

talentenanalyse

Inzicht: Inzicht in de 22 verschillende persoonlijke drijfveren en 44 persoonlijke talenten. Dit inzicht helpt enorm om eigen motieven en voorkeursgedrag in kaart te brengen, te begrijpen en effectief in te zetten.

Herkenbaarheid: De talentenanalyse is voor de meeste mensen een eyeopener: de rapportage is treffend en zeer herkenbaar.

Positief: Elke uitkomst is goed. Het gaat immers om voorkeursgedrag. Hoe extremer de score op een drijfveer, des te groter het talent dat daarin verscholen ligt.

Praktisch: De talentenanalyse geeft inzicht in sterke en minder sterke kanten. Met TMA krijgt u handvatten om talent verder te ontwikkelen en in te zetten, compleet met ontwikkeltips.

Benieuwd naar de TMA? Hier kan je een voorbeeldrapportage downloaden of een voorbeeld van het TMA Talenten en Competentiepaspoort.

De TMA Methode maakt inzichtelijk wat het gewenste gedrag voor een functie is, het voorkeursgedrag en het getoonde gedrag met een 360 graden feedback ronde.

talentenanalyse

Meer weten over de Talentenanalyse

Wil je meer weten over de TMA talentenanalyse? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Je bent van harte welkom.

Meer berichten lezen? Lees hier een bericht over talenten ontdekken.