7 soft-skills die belangrijker worden

In een nieuw onderzoek gehouden onder young professionals en hun managers komen zeven soft skills naar voren. Deze skills vormen de sleutel om in de toekomst succesvol te kunnen zijn. (Persoonlijke coaching in Twente)

De wereld is sterk aan het veranderen. Disruptie, opkomende technologieën en veranderende klantverwachtingen zorgen dat zakendoen anno 2019 een heel ander spel geworden is. Als gevolg van alle ontwikkelingen leggen organisaties (noodgedwongen) steeds meer de focus op aspecten als snelheid, flexibiliteit, innovatie en leren. Daarmee is tegelijkertijd ook de context en de inhoud van werken veranderd. Intussen veranderen factoren als automatisering en digitalisering de manier waarop banen worden ingericht, met functies en taken die soms geheel verdwijnen. (Persoonlijke coaching in Twente)

Het logische gevolg van dit alles is dat de werknemers van de toekomst zich nieuwe capaciteiten en vaardigheden eigen zullen moeten maken om succesvol te kunnen zijn. Volgens een nieuwe onderzoek van Skyscrapers laat de lijst van vaardigheden van de toekomst een duidelijke verschuiving richting soft skills zien. De verklaring? Hoe sneller de omgeving verandert, des te meer persoonlijkheid, instelling en motivatie essentiële factoren zullen worden.

De onderzoekers sluiten zich hiermee aan bij diverse grote onderzoeken naar toekomstig personeel. Waaronder onderzoeken uitgevoerd door bijvoorbeeld het World Economic Forum (WEF; 21st century skills) en Mercer. Beide instellingen concluderen dat soft skills cruciaal zijn om als professional toekomstbestendig te zijn. Daartegenover staan traditionele hard-skills, vaardigheden die meetbaar, functioneel en/of technisch zijn. Terwijl deze belangrijk blijven, is het de juiste balans tussen soft en hard skills die van groter belang wordt. (Persoonlijke coaching in Twente)

Volgens Skyscrapers zijn er zeven soft skills te onderscheiden die steeds belangrijker worden om in de toekomst goed te functioneren als professional:

  1. Allereerst is er ‘career hacking’. Dit is het vermogen van professionals om zichzelf goed te leren kennen. Te kunnen verwoorden wat ze willen en van daaruit de motivatie te halen om hun eigen professionele ontwikkeling vorm te geven.
  2. De tweede soft skill is ‘action mastery’. Hiermee wordt het vermogen van professionals aangeduid om in actie te komen en stappen te zetten om zo goed te kunnen inspelen op mogelijkheden en kansen.
  3. Een derde soft skill is ‘emotional resilience’. Young professionals zullen zich in de toekomst steeds vaker moeten aanpassen aan sterk veranderende situaties. En moeten in staat zijn zich flexibel op deze stressvolle ontwikkelingen in te stellen. (Persoonlijke coaching in Twente)
  4. Verder is time management en de juiste focus kunnen houden een essentiële factor. Deze soft skill, ook wel ‘load management’ genoemd, heeft betrekking op het vermogen van mensen om hun tijd en aandacht op de juiste manier te verdelen. Met de enorme informatieovervloed van vandaag de dag en de talloze communicatiemiddelen (WhatsApp, Slack, e-mail, telefoon, LinkedIn, et cetera) is het voor professionals zaak om goed te kunnen onderscheiden wat belangrijk is.
  5. Een vijfde soft skill is ‘empathy’, het vermogen om jezelf in een ander te verplaatsen. Wie over deze vaardigheid beschikt, begrijpt de emoties van anderen beter en kan daardoor effectiever communiceren.
  6. Learnability’, soft skill nummer zes, heeft betrekking op het lerend vermogen van professionals en de mate waarop zij benodigde vaardigheden en kennis snel kunnen ontwikkelen.
  7. Ten slotte vormt ‘communicatie’ de zevende en laatste zachte vaardigheid, het vermogen om informatie effectief uit te wisselen met anderen. Professionals moeten, ongeacht het vakgebied waarin zij werkzaam zijn, met hun communicatie in staat zijn om goed te kunnen doorvragen en situaties te doorgronden. (bron: Tijdschrift voor Coaching)(Persoonlijke coaching in Twente)

Persoonlijke coaching in Twente

Wil je iets veranderen in je leven, maar kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Wil je bijvoorbeeld assertiever worden, beter leren communiceren of wil je je grenzen beter gaan aangeven? Start dan een coach traject. In dit traject leer je jezelf goed kennen, je begrijpt waarom je doet zoals je doet, je vergroot je zelfvertrouwen en leert (betere) keuzes te maken. Wil je meer weten? Kijk dan eens rond op onze website of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Je bent van harte welkom. (Persoonlijke coaching in Twente)

CoachPraktijk Twente is NOLOC erkend.

Persoonlijke coaching in Twente

Meer berichten lezen? Lees hier een bericht over omgaan met de mening van anderen.