De urgentie van een leven lang leren is nu echt onomstreden

“De urgentie van de voortdurende ontwikkeling van de medewerkers is onomstreden. De manier waarop we werken verandert sterk. Een van de kenmerken is de snelle technologische ontwikkeling. Enerzijds verdwijnen er banen door robotica en automatisering. Anderzijds komen er nieuwe, interessante banen bij voor mensen die over de juiste technologische vaardigheden beschikken. Voor werkgevers betekent het dat ze mensen met de nieuwe benodigde capaciteiten moeten werven. En het huidige personeel deels moeten omscholen en bijscholen.” (coaches almelo)

“Een ander kenmerk is de flexibilisering van de arbeidsmarkt, waardoor een leven lang werken voor dezelfde werkgever voor bijna niemand meer opgaat. Net als voor de technologie geldt voor de flexibilisering dat het een deel van het probleem is. Én een deel van de oplossing. Werkgevers moeten meer doen om geschikte werknemers aan zich te binden en te behouden. Tegelijk vissen ze in ook een grotere vijver van talent, omdat mensen makkelijker van baan wisselen.” (coaches Almelo)

Technologie en flexibilisering (coaches almelo)

Dat stelt Bastiaan Starink, partner bij PwC, naar aanleiding van de publicatie van het rapport ‘Secure your future people experience – Five imperatives for action’ door deze accountants- en adviesorganisatie. Het onderliggende onderzoek is gericht op de organisatorische kenmerken van personeelsbeleid. En de noodzaak dat werkgevers de wendbaarheid van hun personeel versterken. De hoofdvraag voor het onderzoek is verder geweest hoe organisaties ervoor kunnen zorgen dat ze het personeel voor de toekomst in huis hebben. (coaches almelo)

In samenwerking met Lynda Gratton, professor management practice aan de London Business School, is onderzocht wat de belangrijkste organisatorische kenmerken zijn om het juiste personeel te werven en te behouden. Uit het onderzoek komen vijf actiepunten voor personeelsbeleid naar voren:

  1. verbeter de vitaliteit;
  2. bouw aan de sociale weerbaarheid;
  3. stimuleer de wendbaarheid;
  4. geef ruimte voor ondernemerschap;
  5. bied ruimte voor zelfstandigheid. (coaches Almelo)

Tekorten in de publieke sector

“Met name in de publieke sector zien we grote personeelstekorten ontstaan”, duidt Richard Goldstein, partner bij PwC. “Technologie kan deels bijdragen aan de oplossing van die tekorten, door meer werk met minder mensen te doen.” Hij noemt als voorbeeld het onderwijs. Waarin docenten zich meer op het begeleiden van leerlingen kunnen richten zodra de administratie en de toetsing meer worden geautomatiseerd. Ook nieuwe, digitale leervormen kunnen mogelijk maken dat de docent minder of anders dan klassikaal les hoeft te geven. (coaches almelo)

“En ook in de zorg kan technologie helpen om administratie uit handen te nemen van mensen die beter tijd aan de patiënt kunnen besteden”, aldus Richard Goldstein. “Welke technologische oplossingen er ook komen, speciaal in de publieke sector moet er veel gebeuren om de juiste werknemers te werven en te behouden. Dat zijn dan zowel mensen die over de dienstverlenende capaciteiten beschikken. Als mensen die weten hoe je met technologie het werk makkelijker en beter maakt.” (coaches Almelo)

Wendbaarheid vergroten

De actiepunten uit het onderzoek gaan over zaken zoals de vitaliteit bevorderen, flexibele werkafspraken maken en grenzen stellen aan de altijd-aan-cultuur. Het bevorderen van de wendbaarheid van mensen is wat Bastiaan Starink betreft een erg belangrijk punt: “Ik krijg weleens het verzoek van een bank of verzekeraar om de duurzame inzetbaarheid van hun 55-plussers te verbeteren. Dat kan natuurlijk, maar het confronterende antwoord is dat ze daarmee beter waren begonnen toen deze mensen 30 waren. Werkgevers doen er goed aan mensen vanaf het begin van hun loopbaan te laten zien dat hun ontwikkeling nooit ophoudt. Dat kan bijvoorbeeld door functieroulatie, het aanbieden van opleidingen en uitwisselingen met locaties in het binnenland en het buitenland.” (coaches almelo)

Richard Goldstein wijst erop dat die wendbaarheid versterken juist belangrijk is voor de sectoren en functies waarin dat niet vanzelfsprekend is: “Neem de docenten op een regionaal opleidingencentrum, een roc. Zij zijn niet in staat zijn om tot hun 67ste hetzelfde werk van dezelfde kwaliteit te blijven doen, zonder zich te ontwikkelen. Neem de technologie en de digitalisering. Dat speelt zo ongeveer in elke beroep een rol. Docenten die beroepsopleidingen verzorgen, moeten zich telkens bijscholen op die onderwerpen om hun studenten te kunnen inspireren voor hun toekomstige werkveld.” (coaches Almelo)

Overheid en werkgevers verantwoordelijk

Over de verantwoordelijkheid zijn de onderzoekers duidelijk. “De overheid en werkgevers zijn verantwoordelijk voor het stimuleren van de wendbaarheid van personeel”, duidt Bastiaan Starink. “Niet alleen om te zorgen dat mensen verder kunnen in hun huidige baan, maar ook om de flexibiliteit te creëren dat mensen kunnen overstappen naar sectoren waar grote vraag is. Natuurlijk moeten werknemers zelf hun kansen grijpen, maar die kansen moeten eerst geboden worden.” (coaches almelo)

“De rol van de vakbonden is daarbij ook belangrijk”, geeft Richard Goldstein aan. “Niemand kan banen in stand houden die door technologie overbodig worden, ook de vakbonden niet. En een teruggang naar de tijd dat banen een leven lang vast en zeker waren, is volgens mij niet mogelijk. Ook de vakbonden hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor hun achterban om bij te dragen aan de wendbaarheid van het personeel.” (bron: CustomerTalk, Coaches Almelo)

Coaches Almelo

Op zoek naar erkende coaches Almelo? Je kunt bij ons terecht voor coaching, trainingen en leuke workshops. Wil je meer weten? Kijk dan eens rond op onze website of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Je bent van harte welkom.

CoachPraktijk Twente is NOLOC erkend.

Coaches almelo

Meer berichten lezen? Lees hier een bericht over moeten en mogen.

Coaches Almelo

Coaches Almelo