Neem jij verantwoordelijkheid voor je werk(omgeving)? Begeleiding loopbaan Almelo

Wat er verwacht wordt van medewerkers binnen een organisatie is aan het veranderen. Waar het eerst vooral belangrijk was dat werknemers tevreden waren, zochten we tot vorig jaar vooral naar intrinsiek gemotiveerde mensen. En tegenwoordig verwachten we dat ze eigenaarschap tonen. Maar wat is eigenaarschap nu eigenlijk? En hoe weet je of jouw medewerkers het hebben? (begeleiding loopbaan Almelo)

Wat is eigenaarschap precies?

Eigenaarschap is een breed begrip dat vooral te maken heeft met het nemen van verantwoordelijkheid, afspraken nakomen en een echte bijdrage leveren aan de organisatie.

Begeleiding loopbaan Almelo

Belangrijke vragen binnen eigenaarschap zijn:

  • Neemt iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid?
  • Wordt er goed samengewerkt?
  • Zijn werknemers oplossingsgericht?
  • Worden medewerkers gestimuleerd in hun werk?

Door kwalitatief onderzoek onder leidinggevenden en andere experts en kwantitatief onderzoek onder circa 1000 werknemers heeft onderzoeksbureau Motivaction acht factoren bepaald die van invloed zijn op eigenaarschap. Deze factoren zijn: eigen verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen, onderling vertrouwen, alignment, oplossingsgerichtheid, ontplooiingsmogelijkheden, proactiviteit en rolduidelijkheid. (begeleiding loopbaan Almelo)

Nieuwe aanpak leidinggevenden

Het stimuleren van eigenaarschap vereist een nieuwe aanpak van leidinggevenden. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat medewerkers graag meer feedback krijgen. Zeker de jongste generatie op de werkvloer heeft hier behoefte aan. Ook is het belangrijk om het ontwikkelpad van medewerkers te bespreken en te zorgen voor voldoende vrijheid is om eigen ideeën te ontwikkelen. In voorgaande onderzoeken is naar voren gekomen dat medewerkers vaak niet goed op de hoogte zijn van de missie en visie van de organisatie. (begeleiding loopbaan Almelo)

Bron: HR praktijk, Motivaction

Begeleiding loopbaan Almelo

Wil je met je werknemers aan de slag om richting te geven aan hun loopbaan, eigenaarschap en ontwikkeling? CoachPraktijk Twente gaat graag samen in gesprek om te kijken wat wij voor je organisatie kunnen betekenen. Een coach traject zorgt dat je medewerkers weer in hun kracht komen te staan, beter tot hun recht komen en met energie hun werk verrichten.

Wil je zelf meer richting geven aan je loopbaan en/of persoonlijke groei? Kijk eens rond op onze website of neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend.

Meer berichten lezen? Lees hier welke sectoren weer om personeel staan te springen!

Begeleiding loopbaan Almelo

Begeleiding loopbaan Almelo