Professioneel matchen en ontwikkelen met TMA instrumenten

Als je iemand iets wilt laten doen of leren dat in lijn ligt met zijn persoonlijke drijfveren en talenten, dan zul je van weinig mensen bezwaren horen. Echter, vraag je aan iemand om gedrag te vertonen dat tegen zijn persoonlijke drijfveren en talenten ingaat, dan wordt het stuk lastiger. En is het een oorzaak voor onderproductiviteit, niet betrokkenheid, disfunctioneren en ziekteverzuim. (TMA instrumenten)

Stel je dit vraagstuk maar eens voor via het beeld van een splitsende snelweg. Een werkgever vraagt de medewerker linksaf te slaan richting professioneel gedrag. Maar de drijfveren en talenten van de medewerker staan ingesteld op rechtsaf. De praktijk leert ons dat menselijke drijfveren/talenten het dan vaak winnen. En de persoon steeds weer onbewust de richting instuurt die congruent is aan zijn persoonlijke drijfveren/talenten. Het is niet gezegd dat de medewerker in kwestie het gewenste professionele gedrag niet kan leren, maar dat zal meer tijd, meer inspanning, meer wilskracht kosten. (TMA instrumenten)

Tegen de stroom in

En bottom line gaat de medewerker het gewenste gedrag niet leuk vinden en zijn drijfveren zullen de weg naar dit gedrag vaak saboteren. Daarbij komt dat drijfveren stabiele persoonskenmerken zijn die niet snel wijzigen en ook niet makkelijk aan te passen zijn. Goedbedoeld sleutelen aan en sturen op het wijzigen van persoonlijke drijfveren en talenten zijn in de meeste gevallen zinloos. En leiden alleen tot wederzijdse frustratie. Onderzoek van Gallup toont aan dat bedrijven die ingesteld zijn op het verbeteren van zwaktes en underperforming competenties slechts kunnen rekenen op 9% gemotiveerde medewerkers.

Een voorbeeld: Een werkgever verwacht van een medewerker dat hij in zijn functie initiatiefrijk is. De medewerker wordt echter niet gedreven door ambitie. Hij heeft geen behoefte aan actie, heeft juist behoefte aan interne rust en vindt het fijner om zich afwachtend op te stellen. Als je dit weet, dan kun je op je vingers natellen dat het moeilijk wordt om deze medewerker initiatiefrijk gedrag aan te leren. (TMA instrumenten)

Mismatch

Mismatch tussen gewenst gedrag en voorkeursgedrag van mensen
Veel organisaties worstelen met dit probleem. Zij hebben mensen aan het werk op basis van een mismatch tussen gewenst professioneel gedrag en persoonlijke drijfveren en talenten. Als je mensen laat werken op basis van een mismatch:

  • Moeten leidinggevenden hard werken om mensen te laten doen wat ze eigenlijk niet willen.
  • Probeer je via bijvoorbeeld controlesystemen, straf en beloning mensen alsnog te laten doen wat ze moeten doen.
  • Wordt veel opleidingsgeld verspild aan zaken die mensen (onbewust) niet echt willen leren en derhalve ook moeilijk kunnen leren.
  • Effectief werken vanuit de match tussen gewenst gedrag en voorkeursgedrag van mensen (TMA instrumenten)

TMA Instrumenten

Als je mensen daarentegen laat werken op een functie die matcht met hun persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden, zullen ze makkelijker waarde toevoegen, sneller vaardigheden leren en simpelweg gelukkiger zijn. Je hoeft mensen dan niet meer te motiveren voor prestaties en ontwikkeling. Het enige wat je hoeft te doen is het faciliteren van waardecreatie en ontwikkeling. Want je laat mensen dingen doen die op natuurlijke wijze bij hen passen. Het leveren en vergroten van prestaties wordt eerder een vorm van spelen dan van hard werken.

De TMA methode is een uitgebreide analyse waarmee je drijfveren en talenten meet en waarmee je professioneel je matchen. De TMA instrumenten kunnen breed ingezet worden, bijvoorbeeld bij loopbaanontwikkeling, beoordelen, een nieuwe baan, etc.

Meer weten over de TMA instrumenten? Kijk dan hier.

Meer lezen? Lees hier een bericht over jobcrafting!

Coachpraktijk Twente is NOLOC erkend.

TMA instrumenten