Regie op werk en leven

Wil jij meer grip krijgen op jouw werk en leven? De training persoonlijk leiderschap bij CoachPraktijk Twente is de perfecte gelegenheid om te leren hoe je de regie kunt nemen over je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Deze training stimuleert het nemen van eigenaarschap, het bepalen van je koers en het verantwoordelijkheid nemen voor je keuzes. Gedurende de training ontdek je hoe je optimaal kunt functioneren. Ook onderzoek je waar je krachten liggen, je doelen kunt stellen en bereiken, en hoe je obstakels en valkuilen kunt herkennen en overwinnen.

Inhoud van de training persoonlijk leiderschap

De training persoonlijk leiderschap bestaat uit vier intensieve trainingsdagen en een aantal korte persoonlijke sessies waarin de ontwikkeling van elke deelnemer wordt besproken. Daarnaast streven we ernaar om de leidinggevende van de deelnemers zoveel mogelijk te betrekken. Zodat de opgedane kennis en vaardigheden naadloos kunnen worden geïntegreerd in de werkomgeving.

Tijdens de training persoonlijk leiderschap worden verschillende thema’s behandeld, waaronder:

 1. Zelfvertrouwen: Het versterken van je vertrouwen in je eigen capaciteiten.
 2. Zelfkennis: Het verkrijgen van inzicht in je kwaliteiten en valkuilen.
 3. Pro-activiteit: Het nemen van initiatief en het actief vormgeven van je werk en leven.
 4. Cirkel van invloed: Het identificeren van zaken waar je invloed op hebt. En het leren omgaan met zaken buiten je invloedssfeer.
 5. Zelfrealisatie: Het ontdekken van je drijfveren en het stellen van doelen die je wilt bereiken.
 6. Belemmeringen: Het in kaart brengen en overwinnen van persoonlijke belemmeringen.
 7. Feedback: Het belang van het geven en ontvangen van constructieve feedback en het leren van elkaar.
 8. Verbindende communicatie: Het ontwikkelen van effectieve communicatievaardigheden om constructieve relaties op te bouwen.
 9. Eigen verantwoordelijkheid: Het erkennen dat jouw problemen jouw verantwoordelijkheid zijn en het actief zoeken naar oplossingen is een belangrijk onderdeel in de training persoonlijk leiderschap.
 10. Zelfzorg: Het belang van het zorgen voor je eigen welzijn en het vinden van een goede balans tussen werk en privé.
 11. Zelfreflectie: Het bewust nadenken over je eigen gedrag en ervaringen om persoonlijke groei te bevorderen.
 12. Zelfsturing: Het ontwikkelen van een actieplan om je doelen te realiseren en jezelf te leiden.

Waarom meedoen?

De training persoonlijk leiderschap bij CoachPraktijk Twente stelt je in staat om het beste uit jezelf en anderen te halen, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Je leert hoe je je kwaliteiten kunt benutten en effectief kunt leiden. Door de training ontwikkel je zelfsturing in zowel je werk als je leven. En word je bewust van de verantwoordelijkheden die daarbij horen.

Wat gaan we doen?

Bij CoachPraktijk Twente hechten we veel waarde aan praktische leermethodes. Tijdens de training persoonlijk leiderschap krijg je niet alleen theoretische kennis aangereikt. Maar ga je vooral aan de slag met praktische opdrachten en leer je van elkaar. Hierdoor kun je de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk.

Tijdens de workshop persoonlijk leiderschap gaan we:

 • Ontdekken wat persoonlijk leiderschap inhoudt en waarom het van belang is.
 • Jezelf grondig leren kennen: Wat vind je echt belangrijk? Wat zijn je sterke punten? En waarom loop je steeds weer in dezelfde valkuilen.
 • Actief werken aan individuele en groepsopdrachten om de opgedane kennis en vaardigheden te versterken.

Info over training persoonlijk leiderschap

Wil je meer weten over de training persoonlijk leiderschap? Neem dan contact met ons op. Geïnteresseerd in een andere training of workshop? Lees hier over de workshop netwerken.

Onze coaches en trainers zijn NOLOC en NOBCO geaccrediteerd.

persoonlijk leiderschap