Aan de slag met zelfcompassie – Personal coach Almelo

Wat is zelfcompassie?

Compassie voor jezelf is niet echt anders dan compassie voor anderen. Denk er eens aan hoe je je voelt als je compassie met iemand hebt. Eerst is het zo dat je merkt dat iemand op een of andere manier lijdt. Als je niet in de gaten hebt dat iemand het moeilijk heeft, kun je geen compassie voelen. Ten tweede betekent compassie dat je zelf geraakt wordt door het leed van iemand anders; je hart reageert op diens pijn. Als dat gebeurt voel je warmte, zorgzaamheid, en de behoefte om de ander op een of andere manier te helpen of te steunen.

Compassie betekent ook dat je begrip en vriendelijkheid biedt aan anderen als ze fouten maken of tegenslag ondervinden, in plaats van hen te veroordelen. Tot slot, als je compassie voor iemand voelt (in plaats van medelijden) betekent dit ook het besef dat lijden, falen en onvolmaaktheid een onderdeel is van de menselijke ervaring die we allen delen. Je beseft dat het jou ook kan overkomen. (personal coach Almelo)

Zelfcompassie betekent dat je op precies dezelfde manier naar jezelf kijkt als je het moeilijk hebt, als je faalt, of als iets je niet bevalt aan jezelf. In plaats van je leed te negeren, zeg je tegen jezelf: “Dit is iets waar ik het moeilijk mee heb. Hoe kan ik op dit moeilijke moment het beste mezelf troosten en voor mezelf zorgen?” In plaats van meedogenloos te oordelen en jezelf te kritiseren voor allerlei tekortkomingen, betekent zelfcompassie dat je vriendelijk en begripvol bent tegenover je fouten en gebreken.

Wie heeft er ooit gezegd dat je perfect moet zijn? Je kunt natuurlijk wel proberen te veranderen zodat je gelukkiger en gezonder wordt, maar dat doe je omdat je om jezelf geeft; niet omdat je jezelf waardeloos en onacceptabel vindt.

Heel belangrijk is dat compassie voor jezelf betekent dat je je menselijkheid accepteert en respecteert. Dingen gaan niet altijd zoals je zou willen. Je komt frustratie tegen, verlies, je maakt fouten, je loopt tegen je eigen grenzen aan, je voldoet niet aan je eigen idealen. Dit is de menselijke conditie: een realiteit die we allemaal met elkaar delen. Hoe meer je je hart openstelt voor die realiteit, in plaats van er tegen te vechten, des te meer zul je in staat zijn compassie te voelen voor jezelf, en voor al je medemensen. (personal coach Almelo)

Aan de slag! (personal coach Almelo)

Hieronder vind je een oefening voor zelfcompassie. Deze oefening bestaat uit drie delen. Doe alle onderdelen en stop niet halverwege. De hele oefening duurt drie kwartier tot anderhalf uur.

Deel 1 (personal coach Almelo)

Alle mensen hebben wel een kant van zichzelf waaraan ze een hekel hebben, waarvoor ze zich schamen, waardoor ze zich onzeker voelen of ‘niet goed genoeg’. Gevoelens van mislukking of tekortschieten zijn nu eenmaal onderdeel van het leven; mensen zijn niet volmaakt. Richt u nu op één onderwerp of thema dat ervoor zorgt dat u zich tekort voelt schieten of waardoor u zich slecht voelt over uzelf. Hierover gaat u schrijven.

Waar hebt u vaak kritiek op, en hoe voelt u zich over dit aspect van uzelf? Voelt u zich bijvoorbeeld gespannen, verdrietig, onzeker, boos, bang? Welke gevoelens komen bij u naar boven als u hierover nadenkt? Schrijf hierover een halve tot een hele pagina. Probeer zo eerlijk mogelijk te zijn en laat uw gevoelens allemaal boven komen. Maar wees niet melodramatisch – ervaar uw emoties precies zoals ze zijn, niet meer, niet minder. (personal coach Almelo)

Deel 2

Denk nu eens na over hoe u deze gevoelens ervaart. Roepen ze bepaalde lichamelijke sensaties op? Denk bijvoorbeeld aan spanning op de borst, een dof hoofd, spanning in de nek of schouders, een gevoel in uw buik, opkomende tranen, enzovoort. Probeer nieuwsgierig te zijn naar deze sensaties. Kijk bijvoorbeeld of ze ‘vast’ zitten of in beweging zijn, of ze warm of koud zijn, scherp of dof.

Probeer deze lichamelijke reacties nu zo neutraal mogelijk in een aantal zinnen te beschrijven. Bijvoorbeeld: ‘Als ik denk aan mijn angst om te falen, voel ik mijn maag in elkaar krimpen. Mijn spieren in mijn buik zijn gespannen en ik heb een onrustig gevoel in mijn hele buik, en soms voel ik tintelingen omhoog gaan naar mijn keel.’ Kunt u geen enkele lichamelijke reactie bemerken, ga dan door naar het volgende onderdeel. (personal coach Almelo)

Deel 3

Stel u nu een denkbeeldige vriend of vriendin voor die onvoorwaardelijk van u houdt, en u accepteert zoals u bent. Stel u voor dat die vriend al uw sterke en zwakke punten ziet, inclusief het aspect van uzelf waarover u ontevreden bent.

Sta erbij stil dat deze denkbeeldige vriend van u houdt en u accepteert zoals u bent, met al uw onvolmaaktheden. Deze persoon is wijs, kent de beperkingen van het menszijn en is vriendelijk en begripvol tegenover u. Hij (of zij) heeft in het verleden net zulke ervaringen gehad als u. Hij begrijpt dat u geworden bent zoals u bent door uw hele geschiedenis, de miljoenen dingen die in uw leven zijn gebeurd: uw familiegeschiedenis, uw genen, uw opvoeding, de miljoenen ervaringen in uw leven – dingen waarover u vaak geen controle hebt kunnen uitoefenen, maar die u wel hebben gevormd tot wie u nu bent.

Schrijf nu een brief aan uzelf vanuit het gezichtspunt van die denkbeeldige vriend. Richt uw aandacht op dat aspect van uzelf waarover u ontevreden bent. Wat zou uw vriend tegen u zeggen over dat onderwerp dat u zoveel leed bezorgt? Als u denkt dat de vriend voorstellen zou doen om te veranderen, vraag u dan af hoe hij die voorstellen zou formuleren om compassie en liefde uit te drukken. Terwijl u aan uzelf schrijft vanuit het perspectief van deze vriend, is het belangrijk dat u de kernwaarden steeds in het oog houdt: acceptatie, zachtaardigheid, zorg en betrokkenheid bij u zoals u bent. (personal coach Almelo)

Personal coach Almelo

Loop je ergens tegenaan, wil je iets veranderen of ontwikkelen, maar kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? CoachPraktijk Twente biedt personal coaching, loopbaan coaching en studiekeuze coaching. Wil je meer weten? Kijk dan eens rond op de website of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Je bent van harte welkom.

Meer lezen? Lees hier een bericht over talent in de organisatie!

De praktijk is NOLOC erkend.

Personal coach Almelo

Personal coach Almelo

Personal coach Almelo

Bronvermelding: zelfcompassie.nl, Psychologiemagazine, personal coach Almelo

Personal coach Almelo

Personal coach Almelo