Ontslag: wat verandert er in 2020?

Mag je een outplacementtraject opstarten van je werkgever? Op 1 januari 2020 wordt de wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) geïntroduceerd. Dit heeft gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers. Ook het ontslagrecht wordt veranderd. Wat zijn daarvan de gevolgen?

Waarom verandert het ontslagrecht?

De verandering van het ontslagrecht is onderdeel van een bredere aanpak van het arbeidsrecht. En die komt volgens velen nogal snel. Nog maar vijf jaar geleden werd de wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Maar die is nu alweer achterhaald, aldus het kabinet. Vaste contracten zouden te veel bescherming bieden, flexbanen juist te weinig. Gevolg is dat werkgevers liever geen personeel in vaste dienst nemen.
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil het voor werkgevers goedkoper maken om mensen in vaste dienst te nemen en tegelijkertijd flexibele contracten minder aantrekkelijk maken. De verschillen tussen vaste en flexibele arbeid moeten kleiner worden en daarom wordt de wet nu aangepast. (Outplacementtraject)

Makkelijker werknemers ontslaan

Het wordt volgens de nieuwe wet eenvoudiger voor werkgevers om iemand te ontslaan.

Nu:
De route is best ingewikkeld. Zo moeten UWV of de rechter eerst checken of wel aan de regels is voldaan voordat een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd: de zogenaamde preventieve toets. Of die beoordeling door UWV of de rechter wordt uitgevoerd, is afhankelijk van de reden voor ontslag. UWV beslist bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomisch ontslag. De rechter beslist bij onder meer ontslag wegens diefstal, werkweigering, een ernstig verstoorde arbeidsverhouding, of veelvuldig ziekteverzuim dat schade toebrengt aan het bedrijf. Oordeelt de rechter over ontslag, dan moet een werknemer volledig aan een van de acht formele ontslaggronden voldoen. Slechts één enkele ontslaggrond mag worden voorgelegd aan de rechter. (outplacementtraject)

2020:
Vanaf 2020 kunnen werkgevers die verschillende kleinere gronden combineren of optellen; komt iemand vaak te laat en weigert hij/zij bovendien taken uit te voeren, dan kan een optelsom van die verschillende gronden voldoende reden zijn voor ontslag. Deze zogenaamde cumulatiegrond moet ontslag minder omslachtig maken en kan via de kantonrechter worden afgewerkt. Die uitspraak kan wel invloed hebben op de ontslagvergoeding (zie hieronder). (Outplacementtraject)

Vergoeding bij ontslag verandert, outplacementtraject

De transitievergoeding, oftewel de ontslagvergoeding, verandert ook. Kort gezegd heb je daar voortaan eerder recht op maar krijg je ook minder, zeker wanneer je langer in dienst bent.

Nu:
Momenteel is het zo dat je als werknemer vanaf 24 maanden diensttijd recht hebt op een ontslagvergoeding wanneer een werkgever je ontslaat of je contract niet verlengt. Medewerkers van 50 jaar of ouder, of die al tien jaar in dienst zijn, krijgen een hogere vergoeding. Voor ieder dienstjaar na je 50ste krijg je na ontslag nu nog een maandsalaris. Zit je langer dan tien jaar bij een werkgever, dan ontvang je een half maandsalaris voor ieder extra gewerkt jaar. (outplacementtraject)

2020:
Bovenstaande verandert dus na 1 januari. Vanaf die datum krijgt iedere werknemer, ongeacht de lengte van dienstverband, gelijk vanaf de eerste dag een transitievergoeding. Maar of je nu jong of oud bent, lang of kort gewerkt hebt bij je werkgever, de vergoeding is voortaan hetzelfde: een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Goed nieuws voor starters, want als je ergens korter hebt gewerkt is de ontslagvergoeding relatief beter; je hebt er tenslotte eerder recht op. Ben je langer in dienst, dan is de nieuwe regeling dus juist ongunstiger.

Uitzondering:
Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst beëindigt volgens de cumulatiegrond (oftewel: een combinatie van ontslaggronden) dan kan deze behalve de reguliere transitievergoeding nog een extra vergoeding toekennen. Die bedraagt maximaal 50 procent van de transitievergoeding. (outplacementtraject)

DE GROOTSTE VERANDERINGEN NOG EENS OP EEN RIJ:

– Ontslag wordt eenvoudiger;
– Je hebt eerder recht op een transitie- of ontslagvergoeding;
– De transitie- of ontslagvergoeding voor oudgedienden gaat omlaag.

Bron: Intermediair

Outplacementtraject

Heb je recht op een outplacementtraject? Wij begeleiden je graag in dit traject. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Kijk dan eens rond op onze website of maak een afspraakvoor een kennismakingsgesprek.

CoachPraktijk Twente is NOLOC erkend.

Outplacementtraject

Meer berichten lezen? Lees hier een bericht over werkgeluk.