Werkdruk/stress: de do‘s & don’ts

Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uitgevoerd door TNO en CBS geeft 35,3% van de geënquêteerden aan dat werkdruk/werkstress de oorzaak van verzuim is. Wat kun je hieraan doen? Werk aan je energiebronnen en positieve factoren. Voorkom dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress. In dit bericht lees je enkele do’s & don’ts. (coach burn out almelo)

HRM-studenten van de Avans Hogeschool in Breda hebben in samenwerking met OVAL voor de week van de werkstress onderzoek gedaan naar werkstress. Daaruit bleek onder meer dat autonomie een belangrijke factor is.

Do: stressrelief
Stress wordt door de activiteiten in bijgaande grafiek verminderd. Hierdoor wordt ook minder werkdruk ervaren. Dit kan positief bijdragen aan de vitaliteit van de werknemers. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte voor ontspanning is.

coach burn out almelo

Don’t: geen hulp vragen
Als er sprake is van een burn-out is het belangrijk om erover te praten. Praten zorgt er namelijk voor dat problemen aan het licht komen. Misschien weet de persoon waarmee je in gesprek bent wel een oplossing om zo de (werk)druk te verminderen (Schaufeli, 2008, coach burn out almelo).

Do: meer autonomie
Werknemers voelen zich meer betrokken als de werkgever hen meer autonomie geeft. Het zelf mogen invullen van taken geeft de werknemer het gevoel van betrokkenheid. Eigenaarschap zal positief uitpakken bij de medewerkers waardoor zij ook minder werkdruk ervaren.

Don’t: burn-outs onderschatten
Volgens het CBS lag het percentage psychische vermoeidheid in 2017 maar liefst op 16%. Psychische vermoeidheid wordt vaak niet serieus genomen. Deadlines hebben hier een grote invloed op. 35% van de geënquêteerden geeft dan ook aan dat zij over deze problemen verder in gesprek willen gaan met hun leidinggevende.

Do: energiebron benutten
Uit onderzoek is gebleken dat de werkgever stress bij een werknemer niet volledig kan voorkomen door het verminderen van werkdruk. Het is namelijk belangrijk dat de werknemer iets doet waar hij/zij energie uit haalt. Zolang een werknemer energie uit het werk haalt, is het minder erg om werkdruk te ervaren en kan de werknemer er beter mee omgaan. Het is dus belangrijk dat werknemers vooral hun energiebronnen benutten, zodat er genoeg werkplezier wordt ervaren (Arboned, 2019). (coach burn out almelo)

Don’t: druk op deadlines
Hoe strakker de deadlines worden opgesteld, hoe minder gemotiveerd het werkt aldus Kluijtmans (2014). Zodra deadlines ophopen, zullen medewerkers slechts denken aan het tijdsbestek. Dit heeft negatieve invloed op de mentale gezondheid en op het uiteindelijke resultaat van de opdrachten. (bronnen: HRpraktijk, Week van de Werkstress, coach burn out almelo)

Coach burn out almelo

Ervaar je werkstress? Of heb je het gevoel dat je tegen een burn-out aan loopt? Start dan met een coachtraject. In een coach traject leer je jezelf goed kennen, je ontdekt waarom je doet zoals je doet, wat je valkuilen zijn en waarom je er telkens weer instapt. Je leert beter grenzen te stellen, keuzes te maken en voor jezelf te kiezen. Wil je meer weten? Kijk dan eens rond op onze website of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

CoachPraktijk Twente is NOLOC erkend.

Meer berichten lezen? Ontdek hier waar vervelen goed voor je is.coach burn out almelo