Ontwikkeladvies – NL leert door

UPDATE: Het Ministerie heeft inmiddels 55.000 aanmeldingen ontvangen, het is daarom niet meer mogelijk om je aan te melden. 

Het ontwikkeladvies is vanaf 1 december beschikbaar, maar je kan je nu al aanmelden!

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 december het gratis ontwikkeladvies 2020 aanvragen bij CoachPraktijk Twente. Gratis en voor iedereen die zich wil (her)oriënteren op de arbeidsmarkt. Onderdeel van het ontwikkeladvies is de arbeidsmarktscan. Deze geeft inzicht in kansrijke opties voor werk op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Er budget voor 50.000 ontwikkeladviezen

Wat houdt het in?

 • Het NL leert door ontwikkeladvies traject bestaat uit 3 loopbaangesprekken (totaal 4 uur)
 • Tijdens het traject maak je een arbeidsmarktscan, die inzicht geeft in jouw arbeidsmarktpositie
 • Tijdens het traject maak je een interesse- en competentietest, welke gekoppeld worden aan passende beroepen
 • Tijdens het traject maak je een drijfverentest die inzicht geeft in wat jouw drijfveren, talenten en valkuilen zijn
 • We gaan in het traject samen aan de slag met een concreet ontwikkelplan waarmee je tijdens het na het traject aan de slag kan

Ontwikkelen

Door het gratis ontwikkeladvies 2020 worden mensen bewust van het belang van leren en ontwikkelen, krijgen ze inzicht in relevante ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden en handvatten om daarmee aan de slag te gaan.

Hoe ziet het traject eruit?

Intake gesprek

In het intakegesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • We bespreken en onderzoeken je huidige situatie
 • We bespreken en onderzoeken jouw gewenste situatie
 • Je maakt een digitale arbeidsmarktscan.

Eerste gesprek

In het eerste gesprek van het gratis ontwikkeladvies 2020 bespreken we de uitkomsten van de arbeidsmarktscan. De arbeidsmarktscan geeft een resultaat van kansrijke opties op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld in tekortsectoren) waar een mogelijke competentiematch is, waarbij de kansrijkheid van deze opties wordt aangegeven;

Tweede en derde gesprek

 • In het tweede en derde gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Toekomstperspectief
 • Persoonsprofiel (competenties, kwaliteiten, vaardigheden, gewenste arbeidsvoorwaarden)
 • Advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties

Wat is het resultaat?

Het resultaat van het gratis ontwikkeladvies 2020 is:

 • een gespreksverslag waarin je persoonlijke profiel is vastgelegd.
 • nieuw perspectief op je loopbaan
 • een ontwikkelplan (welke acties zijn nodig voor duurzame inzetbaarheid op korte en lange termijn) dat je samen met je coach maakt

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanmelden voor het gratis ontwikkeladvies 2020?

Wil je gebruik maken van het gratis ontwikkeladvies? Meld je dan snel aan. Je kunt bij ons direct starten.

De coaches van CoachPraktijk Twente zijn door NOLOC gecertificeerd tot Register Loopbaan professional.

gratis ontwikkeladvies 2020